Westfriesland

Spaansen Winkel krimpt met 30 arbeidsplaatsen

spaansen_groep_750xWINKEL – De Spaansen Groep past de personele bezetting aan naar de huidige marktvraag. Om de continuïteit verder te waarborgen heeft de directie besloten het personeelsbestand te reduceren met 30 arbeidsplaatsen. Dit zal gepaard gaan met gedwongen ontslagen. Het betreft de bedrijfsonderdelen waarbij vorig jaar niet of nauwelijks een reductie heeft plaatsgevonden.

De eerdere reorganisatie van 2012 heeft volgens het bedrijf tot het gewenste resultaat geleid. Maar het aanhoudende huidige economische klimaat maakt dat het bedrijf uit Winkel verder moet aanpassen. De directie betreurt deze noodzaak tot reductie van het personeelsbestand: “Vooral daar het collega’s betreft die zich vaak jarenlang positief voor het bedrijf hebben ingezet.”

De directie verwacht dat de Spaansen Groep door middel van deze maatregel en het voortzetten van andere kostenbesparende maatregelen klaar staat voor de toekomst en vanuit een stabiele basis de komende jaren positief tegemoet kan treden.

Het bedrijf heeft de medewerkers maandag op de hoogte gesteld.


To Top