Westfriesland

‘240 arbeidsmigranten in leegstaand kantoorpand Nieuwe Steen’

nieuwesteen_hoorn

Afbeelding Google Streetview

HOORN – Het bedrijf Rotteveel M4 wil arbeidsmigranten huisvesten in een leegstaand kantoor op de Nieuwe Steen. Het college is in principe positief over het verzoek. Samen met Rotteveel M4 organiseert het college een bijeenkomst met ondernemers van omliggende bedrijven en omwonenden om te horen wat zij van het plan vinden. Ook heeft het college de raad verzocht om in december een meningvormende bespreking hierover te hebben in de raadscommissie.

Rotteveel M4

Rotteveel M4 is een bureau voor bouwmanagement en vastgoedadvies dat op meerdere locaties in Nederland woonruimte voor buitenlandse werknemers heeft gerealiseerd. Rotteveel wil ongeveer 240 arbeidsmigranten huisvesten in de gebouwdelen E en F van kantoorpand Nieuwe Steen 2b. Deze gebouwdelen liggen direct naast het belastingkantoor.

Huisvesting Polen

 

Het gaat om woonruimte voor buitenlandse werknemers, voornamelijk Polen, die tijdelijk in Hoorn of de regio werken. De ontwikkelaar wil er behalve goede woonvoorzieningen ook ontspanningsmogelijkheden maken, zoals fitness. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week beheer aanwezig op de locatie, waarbij er strikte huisregels gelden. In het pand komt een beheerdersechtpaar te wonen dat zowel Nederlands als Pools en Engels spreekt. Deze mensen onderhouden de contacten met de bewoners en de omgeving. Zij zorgen ervoor dat het netjes blijft en dat de bewoners zich aan de regels houden. De parkeergelegenheid bij het gebouw biedt voldoende ruimte.

Misdragen

In het bericht van de gemeente Hoorn staat; “Mensen kunnen er alleen wonen als ze een baan hebben. Wie zich misdraagt, verliest zowel zijn baan als zijn woning.” Hierdoor lijkt het dat de organisatie ook overeenkomsten met werkgevers van deze arbeidsmigranten moet sluiten. Hoe anders kan men ontslag afdwingen. Met welke bedrijven en of uitzendbureau voor arbeidsmigranten het bedrijf Rotteveel werkt, staat niet in de berichtgeving vanuit de gemeente Hoorn.

“In Hoorn en de regio werken veel arbeidsmigranten. Wij hebben een opgave van het Rijk om hen op een goede manier te huisvesten. Er is een tekort aan woonruimte voor tijdelijke arbeidsmigranten, en de kantoorpanden staan al geruime tijd leeg. Veel vierkante meters aan structureel leegstaande kantoorruimte worden hiermee uit de markt genomen. Ook zorgt de woonvoorziening voor sociale controle op een anders verlaten terrein. Door 240 arbeidsmigranten op één locatie te vestigen is beheer en toezicht goed te organiseren. Dit is beter dan wanneer deze 240 mensen verdeeld over 60 huizen her en der in de wijken wonen. Rotteveel M4 zorgt voor woongelegenheid die ruimschoots voldoet aan de landelijke richtlijnen. Het beheer is goed geregeld. En voorzieningen zoals een winkelcentrum zijn dichtbij.” -Wethouder Pijl

Eerst overleg omgeving

Het college van B en W heeft ondernemers van omliggende bedrijven en omwonenden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 26 november om te horen wat zij van het plan vinden. Tijdens de bijeenkomst geeft de directeur van Rotteveel M4 uitleg over zijn plan. Ondernemers en omwonenden kunnen vragen stellen en ideeën geven. De opbrengst van het gesprek verwerkt Rotteveel M4 in de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning. Ook heeft het college de raad verzocht om in december een meningvormende bespreking hierover in de raadscommissie te hebben. Het college neemt een definitief besluit nadat de omgeving is gehoord en het in de raadscommissie is besproken.


To Top