Westfriesland

Aanbesteding Jeugdzorg voor de 7 Westfriese gemeenten

logo_tendernedREGIO – De documenten voor de aanbesteding aan de jeugdzorg in de regio Westfriesland zijn per 1 juli openbaarvia Tenderned. Dit is de landelijke plek op internet waar trajecten van aanbesteding openbaar te volgen zijn. Voor de aanbieders van jeugdzorg is dit het moment waarop zij kunnen starten met het maken van een offerte. Tot 15 augustus hebben de aanbieders de tijd om hun offerte aan de (regio)gemeenten uit te brengen.

Vanaf 16 augustus 2014 starten 7 Westfriese gemeenten met het gunnen van de opdrachten.

In 2013 zijn er vanaf september meerdere bijeenkomsten geweest met partnerorganisaties in de Jeugdzorg in de regio Westfriesland. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk beeld en is vertaald in een samenwerkingsovereenkomst en een innovatieagenda voor de Jeugdzorg. Hierin staat beschreven hoe de gemeenten en de aanbieders van jeugdzorg voor opvoedhulp, GGZ, LVB en jeugdbescherming – en reclassering zich vanaf 2015 tot elkaar verhouden en welke afspraken zij met elkaar maken over inkopen en leveren van diensten en innovatie.

Kwaliteit en continuïteit

De continuïteit van het zorgaanbod is een eerste belang, tegen een goede kwaliteit en prijs. Zo kan een optimaal inkoop- en aanbestedingsresultaat worden behaald. De regio Westfriesland streeft verder zoveel mogelijk naar het afsluiten van raamovereenkomsten met zorgaanbieders die al actief zijn in  Westfriesland.

Het meest actuele overzicht van (voor)aankondigingen van de Europese aanbestedingen vindt u op  www.tenderned.nl


To Top