Westfriesland

Aanbesteding Recreatieoord Enkhuizer Zand gestart

Recreatieoord Enkhuizer Zand_luchtfotoENKHUIZEN – De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag 7 oktober met een meerderheid besloten dat het project herontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand (REZ) kan worden voortgezet. Dit houdt in dat het aanbestedingstraject wordt gestart.

Raadsvergadering

In de raadsvergadering van 1 juli 2014 heeft de raad zich al gebogen over het voorstel ‘Go – no go herontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand’. Toen vond de meerderheid van de raad echter dat de risico’s van het project nog onvoldoende in beeld waren gebracht om tot een definitief besluit te komen. Ook wilde de gemeenteraad meer inzicht in de eisen die aan het project worden gesteld. Voor de vergadering van 7 oktober is daarom het aanbestedingsdocument aan de raad voorgelegd, evenals een document waarin de financiële en juridische risico’s worden afgewogen. Na een uitgebreid debat heeft de meerderheid van de raad hiermee ingestemd en groen licht gegeven voor het verdere traject.

Doelstellingen

Hiermee heeft de gemeenteraad onder andere twee belangrijke doelstellingen vastgesteld:

  • De recreatieve voorziening van REZ blijft voor inwoners gewaarborgd.
  • De herontwikkeling wordt ingezet als economische spin-off voor de binnenstad.

Tijdens de aanbesteding worden drie ontwikkelaars geselecteerd die vervolgens binnen de randvoorwaarden een plan opstellen. Er is een selectiecommissie die de plannen beoordeelt. Deze commissie bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen, 2 vertegenwoordigers vanuit de projectgroep REZ en de projectwethouder. Uiteindelijk beslist het college over de gunning. De voorbereidingsfase zal ongeveer anderhalf jaar duren.

Aanbesteding

De gemeente gaat de herontwikkeling van REZ Europees aanbesteden. Projectontwikkelaars kunnen een projectplan indienen met inachtneming van een aantal randvoorwaarden, zoals:

  • Er komt een breed openbaar strand met een lengte van tenminste ca. 700 m. vanaf het Zuiderzeemuseum tot aan het zwembad en een breedte van 30 meter.
  • Er wordt een vakantiepark aangelegd met maximaal 200 recreatiewoningen.
  • Er is ruimte voor de Zeilschool en de Reddingsbrigade.

Alle randvoorwaarden zijn geformuleerd in het aanbestedingsdocument.


To Top