Westfriesland

Broodfabriek Braas wil flink uitbreiden aan de Braken in Obdam

OBDAM – Braas Brood & Banket wil fors gaan uitbreiden op de huidige locatie aan de Braken in Obdam. Hiervoor heeft het bedrijf op 17 juli een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Koggenland.

Voorontwerp

In het voorontwerp van maart 2014 beschrijft men de gewenste situatie en uitbreiding op de huidige locatie.

Het initiatief betreft het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing aan de zuidzijde. Deze nieuwe bebouwing dient in hoofdzaak voor de opslag en distributie van producten. Ten noordwesten van de bestaande bebouwing worden twee silo’s gebouwd. Voor de locatie is nog geen bouwplan opgesteld. Op basis van een algemene regeling die voor het gehele bedrijventerrein geldt is een inrichtingsschets gemaakt. De globale invulling van het terrein is weergegeven in figuur 4. De rode stippellijn hierin is het nieuwe bouwvlak voor het bedrijf.

Voorontwerp Braken 2-1

Afbeelding uit voorontwerp maart 2014

Parkeren

Naast de bewoning is er ook extra aandacht voor het aantal parkeergelegenheden. Het bedrijf telt 110 fte’s die werken in drie ploegen. Daarnaast zijn er 50 chauffeurs in dient op een totaal van 28 vrachtwagens. Met een totaal van 98 parkeerplaatsen denk het bedrijf toe te kunnen.

Medewerking verlenen

Het NHD meldt dat de uitbreiding van het bedrijf volgens het college van Koggenland niet kan op basis van het huidige bestemmingsplan. “Maar de gemeente wil toch medewerking verlenen, ‘aldus het advies van de commissie grondgebied. De bedrijfsleiding van Braas wilde aan de krant geen commentaar geven.


To Top