Westfriesland

Congres arbeidsmarkt Noord-Holland 2014

logo-Stan-ProjectenNOORD HOLLAND – STAN (Stichting Arbeidsmarktstrategie Noordwest Holland) Projecten organiseert op 28 oktober 2014 het Noord-Hollands Arbeidsmarktcongres, waarin ondernemers centraal staan. Welke knelpunten op de arbeidsmarkt ervaart men in de praktijk? Hoe wordt arbeidsmobiliteit en flexibiliteit belicht vanuit de werkgeverspositie? De relevante thema’s worden besproken door ondernemers, professoren en politici op 28 oktober. Een middag vol interactie, discussie, en vooral ambitie.

Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland

Tijdens het congres worden de uitkomsten van de Arbeidsmarktbarometer Noord- Holland. Een nieuw onderzoek voor en door ondernemers uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van STAN Projecten. De barometer presenteert recente cijfers over de Noord-Hollandse arbeidsmarkt en verwachtingen voor volgend jaar. Via een werkgeverspanel zijn ondernemers aan het woord gelaten. Welke knelpunten en belemmeringen staan de groei of continuïteit van hun activiteiten in de weg? Wat zijn voor ondernemers de belangrijkste thema’s voor de toekomst?

Programma

Dagvoorzitter Barbara Baarsma, algemeen directeur van SEO, gaat aan tafel met werkgevers, politici en wetenschappers. Zij bespreken de onderzoeksresultaten met elkaar en het publiek. Tijdens het programma-onderdeel Onder professoren presenteert Arjan Heyma, clusterhoofd Arbeid & Onderwijs bij SEO, de barometer, om vervolgens in discussie te gaan over de uitkomsten met professoren Pierre Koning, die de bijzondere leerstoel Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam bekleedt, en Henri De Groot, specialist ruimtelijke economie. Het publiek kan mee discussiëren door te stemmen via de mobiele telefoon en een sidekick zorgt voor interactie tussen forum en toehoorders. Tijdens het programma-onderdeel Werklab moet de discussie leiden tot een handelingsperspectief, voor zowel overheid als bedrijfsleven. Onder andere burgemeester Geke Faber van Zaanstad, Frans Kramer, directeur VeZet en Hans Mulder van het werkgeverservicepunt Amsterdam gaan de dialoog aan.

Bent u directeur of HR manager en heeft u te maken met bovenstaande vragen, dan kunt u zich aanmelden via congres@stanprojecten.nl.
Datum: 28 oktober van 13.00-17.00
Locatie: de Lichtfabriek Haarlem
www.stanprojecten.nl

Over STAN Projecten

Henry Meijdam, Rian van Dam en Wim Heine vormen het bestuur van STAN Projecten. Henry Meijdam, voorzitter: ‘De arbeidsmarkt is volop in beweging. Krimp en groei bestaan naast elkaar. Het is goed om kennis te ontwikkelen over deze arbeidsmarkt en de knelpunten te kennen die werkgevers ervaren. STAN Projecten wil actief meedenken en een partner voor de arbeidsmarkt zijn, voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Maar STAN Projecten wil ook daadwerkelijk steun verlenen aan plannen die de arbeidsmarkt in Noord-Holland beter laten functioneren. Dit congres vormt daar slechts de start van.’ PDZ Uitzendbureau is als partner aan het congres verbonden.


To Top