Westfriesland

Dempen grachten Huesmolen wordt nu na maart 2015

huesmolen_grachten

De gracht in kwestie bij Winkelcentrum De Huesmolen

HOORN – Middels een schrijven aan de gemeenteraad van Hoorn maakt voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) bij De Huesmolen Henk Hansen bekend dat de werkzaamheden aan de gracht in het winkelcentrum De Huesmolen worden vertraagd.

In de brief aan de gemeenteraad geeft Hansen een update over de voortgang van de herstructurering en revitalisering van winkelcentrum De Huesmolen. Het eerste project dat op stapel staat is het dempen van de gracht. Eerdere berichten waren dat dit na de bouwvak van 2014 zou starten. De benodigde watervergunning van het Hoogheemraadschap Hollandse Noorderkwartier is al wel verleend.

Vertraging

Hansen geeft in de brief een verklaring van deze vertraging: “Er zijn zienswijzen ingebracht tegen het voorgestelde plan om te komen tot demping van de gracht zoals wij dat als vereniging van eigenaren Huesmolen 1,11 en 111 voor ogen hebben. Deze hoorzitting staat gepland op 15 september 2014.”  Verder op in de brief wordt vermeld dat winkeliers liever niet hebben dat in de drukke feestmaanden november en december de bestrating open ligt.

‘Gereed voor bouwvak 2015’

Foto van februari 2014. Er was groen licht voor opknappen Huesmolen.

Foto van februari 2014. Er was groen licht voor opknappen Huesmolen.

Hansen geeft aan dat door deze vertraging de werkzaamheden om tot demping over te gaan nog niet kunnen beginnen. Op basis van de huidige inzichten schat hij in dat de werkzaamheden nu in maart 2015 een aanvang kunnen nemen. Hansen: “De werkzaamheden zullen dan voor de ‘bouwvak’ van 2015 zijn afgerond. Op dat moment is de gracht gedempt en heeft het openbaar gebied in het winkelcentrum “De Huesmolen” een facelift gekregen die het hoog nodig heeft.”

Openbaar gebied

Ook de overdracht van het openbaar gebied dient nog nader geregeld te worden met de gemeente Hoorn volgens Hansen. Het gebied zal in erfpacht worden uitgegeven aan de WE Huesmolen I, II en III. “Aan de erfpachtovereenkomst wordt nu de laatste hand gelegd en de verwachting is dat deze z.s.m. aan uw raad ter  goedkeuring zal worden voorgelegd,” aldus Hansen als voorzitter van de VvE De Huesmolen.

Artikel via partnersite OnsWestfriesland.nl


To Top