Westfriesland

Dienstverlening aan ondernemers goed, afhandeltermijnen kan beter

Archieffoto bij introductie Welkomstpakket startende ondernemers

Archieffoto bij introductie Welkomstpakket startende ondernemers

HOORN –  Op maandag 28 april ontvangt wethouder Aart Ruppert het certificaat Bewijs van Goede Dienst van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Op dit certificaat staan de acties waarmee de gemeente Hoorn de komende tijd aan de slag gaat om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Uitgangspunt is: het zo gemakkelijk mogelijk maken voor ondernemers en ze zoveel mogelijk ruimte geven om te ondernemen.

Het onderzoek is gedaan aan de hand van kwaliteitscriteria die ondernemers belangrijk vinden, zoals klanttevredenheid, toegankelijkheid van de gemeente, snelheid van dienstverlening en actualiteit van de website. Zo’n 50 ondernemers hebben meegewerkt aan een telefonische enquête en er zijn 64 dossiers van de meest voorkomende diensten aan ondernemers onderzocht. Vervolgens heeft de gemeente een verbeterplan gemaakt.

Verbeterpunten

‘We vinden de dienstverlening aan onze ondernemers belangrijk. Het Bewijs van Goede Dienst geeft ons een beeld van hoe ondernemers onze dienstverlening ervaren en waar wij in kunnen verbeteren. We willen het ze graag zo gemakkelijk mogelijk maken en ze zoveel mogelijk ruimte geven om te ondernemen.”

Op diverse onderdelen scoorde Hoorn goed, zoals de responssnelheid en deugdelijke besluitvorming. Maar het onderzoek liet ook duidelijke verbeterpunten zien, zoals afhandeltermijnen en actualiteit van de informatie over producten en diensten voor ondernemers. Op het certificaat Bewijs van Goede Dienst staan diverse acties uit het verbeterplan van de gemeente Hoorn. Zoals het uitbreiden van het aantal digitaal aan te vragen producten en het verder verbeteren van de informatie die nu op de website voor ondernemers te vinden is. Ook gaat de gemeente op een eenduidige manier informatie over (vergunning)aanvragen bijhouden in een digitaal zaaksysteem. Daarmee worden afhandeltermijnen beter bewaakt en kunnen ondernemers beter geïnformeerd worden over de voortgang van hun aanvraag.

“De eerste stappen daarvoor hebben we gezet.’, aldus wethouder Aart Ruppert. Onlangs is de gemeente Hoorn al aangesloten bij het Ondernemingsdossier, daarmee kunnen ondernemers eenvoudig vergunningen aanvragen en meldingen doen.

Bewijs van Goede Dienst

Bewijs van Goede Dienst is één van de instrumenten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) om de regeldruk voor ondernemers merkbaar te verminderen. Het instrument is samen met MKB Nederland, VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld. Meer informatie: www.bewijsvangoededienst.nl.


To Top