Westfriesland

Gemeente geeft vergunning dempen grachten Huesmolen

huesmolen_grachtenHOORN – Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het dempen van de gracht in het winkelcentrum De Huesmolen. Oorspronkelijk zou er in de zomer van 2014 gestart zou worden met de werkzaamheden maar Henk Hansen melde in augustus namens der Vereniging van Eigenaren dat er bezwaren waren ingediend over deze werkzaamheden en deze daarom na maart 2015 gaan starten. Nu de omgevingsvergunning is verleend lijkt niks het dempen van de grachten meer in de weg staan.

Frisse uitstraling

Tegen het plan van het dempen van de grachten waren bezwaren binnengekomen van twee ondernemers en een bewoner. Zij vrezen resp. afname van het aantal klanten en achteruitgang van het woon- en leefklimaat. Ook zijn er twijfels over de uitvoerbaarheid. B en W zijn van mening dat de ingediende bezwaren niet van dien aard zijn dat het plan geen doorgang kan vinden. Het dempen is onderdeel van het plan om het winkelcentrum een frisse uitstraling te geven.

Financiële bijdrage

De (drie) Verenigingen van Eigenaren hebben met overgrote meerderheid ingestemd met het plan om De Huesmolen anders in te richten en met de daaraan verbonden kosten. Een financiële bijdrage van de gemeente maakt het plan uitvoerbaar. Het college heeft op 20 maart 2013 ingestemd met de opknapbeurt van het winkelcentrum en de planologische procedure die nodig is voor het dempen van de gracht.

Gedateerd

Het winkelcentrum De Huesmolen heeft een gedateerde uitstraling. De klandizie loopt terug. Er staan winkelruimtes leeg. Om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken voor de consument is een ingreep onvermijdelijk. Daarbij is sprake van een nieuwe invulling van de vershoek aan de noordzijde, sloop van het postkantoor en demping van de gracht.

Evenementen

De watergang vormt een obstakel in het winkelcentrum en oogt vaak vervuild. De kademuren en de verharding zijn verouderd. Door het dempen van de gracht ontstaat meer wandel- en pleinruimte en ontstaat bovendien de mogelijkheid om ter hoogte van de bowling festiviteiten en evenementen te organiseren.


To Top