Westfriesland

Interview over status ontwikkelingen Winkelcentrum De Huesmolen

Foto van februari 2014. Er was groen licht voor opknappen Huesmolen.

Fotomoment van februari 2014; Er was groen licht voor opknappen Huesmolen. Henk Hansen in het midden met streepjes pak.

HOORN – Deze week maakte de gemeente Hoorn bekend dat het een Omgevingsvergunning heeft verleend voor het dempen van de gracht in winkelcentrum De Huesmolen. Een gesprek met Henk Hansen van Hansen advies & management die als adviseur van de Vereniging van Eigenaren Huesmolen I,II en III optreedt.

Hoe zeker is het dempen van de gracht nu?

We kunnen door! Een bewoner maakte zich vooral zorgen over de uit te voeren bouwwerkzaamheden.  Met name de aanvangstijden van het boren en breken, maar ook over de mogelijke schade aan de panden. Voor dit laatste gaan wij in november 2014 een nulmeting uitvoeren zodat vooraf duidelijk is wat de staat van panden is voordat de werkzaamheden gaan starten. Twee ondernemers willen niet betalen aan de kosten van het dempen van de gracht. Via deze  procedure willen zij de werkzaamheden tegenhouden, zodat zij niet hoeven te betalen. Maar ook zij zijn lid van de Vereniging van Eigenaren en daar is besloten dat alle leden meebetalen. Alle voorbereidingen gaan door, er is al een aannemer geselecteerd en die kan in maart 2015 gaan starten met de werkzaamheden.

Dempen van de grachten is simpel volstorten met zand?

Nee, het soortelijk gewicht van water is  anders dan die van zand. De bodemplaat van de gracht tussen Deen en Stumpel  is verbonden  met de totale constructie van de panden aan weerszijden van de gracht. Het plan is nu om deze bodemplaat los te zagen van de zijwanden en daarna vol te storten met zand. Hier boven op komt de nieuwe “Rode loper” voor de consument.

Hoe staat het nu met de noordzijde en het winkelaanbod?

“Een goede invulling van deze locatie is daar geboden en wel zo snel mogelijk wat mij betreft.”

Voor de noordzijde zou interesse zijn van diverse kanten om daar een supermarkt te realiseren Dat kan op dit moment financieel niet uit. Daarnaast  lijkt het een strategisch spel te worden, waarbij een tweetal partijen intentieovereenkomsten hebben gesloten met twee ondernemers om tot verwerving van hun pand over te gaan. Als adviseur ben ik van mening dat een defensieve aankoop in de “Vershoek” te begrijpen is , echter het mag niet leiden tot een verdere achteruitgang van het winkelcentrum. Een goede invulling van deze locatie is daar geboden en wel zo snel mogelijk wat mij betreft.

Hoe staat het met de aankoop van het postkantoor?

“echter de laatste loodjes wegen het zwaarst”

De  vraagprijs voor het voormalige postkantoor is al flink gezakt. Van ooit ruim € 5 miljoen naar nu € 2,4 miljoen. Op dit moment  zijn Deen Vastgoed en LIDL Vastgoed met de huidige eigenaar TNT-Real Estate in gesprek over een mogelijke verwerving partijen naderen elkaar snel, echter de laatste loodjes wegen het zwaarst. Maar gelet op de huidige bestemming “Maatschappelijke doeleinden” zijn dat dure vierkante meter prijzen voor een grote parkeerplaats, retail en woningen. Maar we zijn nog steeds in gesprek om tot een overeenkomst te komen.

Belangrijk vind ik dat met het dempen van de gracht er weer een kwaliteitsimpuls komt  aan de Huesmolen. Hierdoor wordt  het winkelcentrum ook weer aantrekkelijker voor winkelketens om zich te vestigen.

Verder ben ik zeer te spreken over de inzet van Deen Vastgoed en Lidl Vastgoed om het voormalige postkantoor te verwerven. Beide partijen zijn ook de grootste betalers aan het dempen van de gracht. Ook de gemeente Hoorn werkt positief mee door mee te werken en te denken in oplossingen om De Huesmolen dat extra duwtje in de rug te geven. Een voorbeeld daarvan is de € 150.000,00 als bijdrage in de kosten van het dempen van de gracht.

Veel positieve ontwikkelingen op papier. Vanaf maart 2015 afwachten of de eerste stap, het dempen van de gracht doorgaan kan vinden. To be continued.

To Top