Westfriesland

N23 definitief naar Heijmans, vrijdag ondertekening contract

N23_westfriesiaweg_traceWESTFRIESLAND – Heijmans meldt dat het vrijdag 6 juni het contract gaat ondertekenen met de Provincie Noord Holland voor de opwaardering van de N23/Westfrisiaweg. Het tracé met een totale lengte van 42 km loopt vanaf de N242 bij Heerhugowaard naar Enkhuizen en heeft een contractwaarde van €200 miljoen.

Deze definitieve gunning volgt op het eerder bekend gemaakte voornemen om te starten met de pre-awardfase. Tijdens deze fase heeft Heijmans als beoogd opdrachtnemer zijn aanbieding en plannen nader onderbouwd. De provincie heeft daarop besloten het project definitief aan Heijmans te gunnen.

Het tracé sluit op twee punten bij Hoorn aan op de A7. Deze op- en afritten van de A7 worden aangepast om de doorstroming te verbeteren. Het is een integrale opdracht op basis van Best Value Procurement (BVP). Het project omvat de reconstructie en gedeeltelijke verbreding van de rijweg, het vervangen van kruispunten door ongelijkvloerse kruisingen en rotondes, een aantal kunstwerken, fietsonderdoorgangen, bruggen voor voetgangers, parallelwegen voor langzaam verkeer en maatregelen om geluidsoverlast terug te dringen.

Keuze Heijmans

Volgens eigen opgaaf verwierf Heijmans de opdracht in een BVP (Best Value Procurement) procedure, waarbij risicobeheersing, omgevingsmanagement en hinderbeperking belangrijke criteria zijn. Heijmans overtuigde met een slimme fasering en planning en een interessant kansendossier. Weggebruikers kunnen daardoor tijdens de voorbereiding en de bouwperiode rekenen op een goede doorstroming en beperking van de hinder tijdens de uitvoeringsfase voor de mensen die in de omgeving wonen, werken en recreëren. Samen met een gedegen kansen/risicodossier en de toepassing van BIM (Bouw Informatie Model) ontstaat een totaalaanpak voor een efficiënte, veilige en omgevingsbewuste realisatie.

De voorbereidende werkzaamheden zijn imiddels al gestart. Naar verwachting is in april 2015 het definitieve ontwerp met financiële onderbouwing gereed. De definitieve contractwaarde wordt op dat moment vastgesteld. De daadwerkelijke uitvoeringsfase start vanaf medio 2015. Het verkeer kan eind 2017 volledig gebruik maken van de opgewaardeerde N23/Westfrisiaweg.

Verbetering doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid

De opgewaardeerde N23/Westfrisiaweg verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordert de economische structuur en werkgelegenheid. De verbinding wordt vrijer van obstakels voor het doorgaand autoverkeer, geeft fietsers en voetgangers meer veilige oversteekplaatsen en houdt sluipverkeer uit de dorpen. De N23/Westfrisiaweg vormt een essentieel onderdeel van de alternatieve Oost-West verbinding van Alkmaar naar Zwolle: de N23.


To Top