Westfriesland

Projectbureau N23 Westfrisiaweg klaar voor de start

20140919-n23_bertus_Nootebos_header (Small)REGIO – De aanpak van de N23 Westfrisiaweg zal tot eind 2017 leiden tot enige overlast, maar daarna ontstaat er een verbeterde verbinding tussen Enkhuizen en Alkmaar. Waarbij het tracé tussen Enkhuizen en A7 geen gelijkvloerse kruisingen meer kent en op plekken wordt verdubbeld naar 2×2 rijstrokken.

Project begeleider Bertus Nootebos mag het project namens de provincie Noord Holland begeleiden. Zijn doelstellingen binnen het budget blijven en Q4 2017 moet de weg klaar zijn. Op dit moment is het projectbureau nog bezig met 10 uitspraken voor onteigening van stukken grond. “Dat kan leiden tot cassatie, dat sluit ik niet uit,” aldus Nootebos. Het geschil zit vaak in de toegekende vergoeding voor het stuk grond.

Rechtszaken

Voordat er nog maar één schop in de grond kon waren er meerdere rechtszaken over wie nu de aanbesteding had gewonnen. Uiteindelijk bleek dat Heijmans te zien. “De rechtszaken heeft de start van de werkzaamheden absoluut vertraagd, maar heeft niet de eindmijlpaal in gevaar gebracht.”

Om de werkzaamheden niet te veel te vertragen is een gedeelte van de werkzaamheden uit het project gehaald en als klein onderdeel aan Ooms gegeven.  Dit gaat dan voornamelijk om het leggen van kabels en leidingen in zandbedden die moeten ‘zetten’.

Best Value Procurement

Bij de aanbesteding van dit project is er gebruik gemaakt van Best Value Procurement (BVP). Bij Best Value-projecten is de opdrachtnemer voor de zaken die worden n23_interview_bertusNootebosuitbesteed ‘in the lead’. Het vertrouwen wordt bij de opdrachtgever gelegd om de juiste calculaties en materialen te gebruiken. Hierdoor is de aannemer ook volledig verantwoordelijk voor de prijsberekening en zijn offerte voor het project.

N23?

In het gesprek met Bertus Nootebos lijkt de naam van de weg nog niet helemaal zeker. “Wat mij betreft wordt het N23, maar daar heeft de minister nog een zegje in.”

Meer informatie over verkeershinder, communicatie, bedragen vanuit ondernemers en de totstandkoming van dit project kunt u zaterdagmiddag horen bij Westfriesland in Bedrijf 17.00-18.00 uur op Radio Hoorn.

Het gehele interview en een video van het nieuwe tracé N23 Westfrisiaweg van Hoorn naar Enkhuizen is hier te bekijken en te beluisteren.


To Top