Westfriesland

Westfriese ondernemers steunen Stadslandbouw Hoorn

Tijdens het bezoek van Maria van Nuland (opbouwwerkster van wijkcentrum Kersenboogerd) en de vrijwilligers van het project budget koken nam Chris de Meij de tuinfrees in ontvangst welke is gesponserd door Breider tuinmachines en Restaurant De Nadorst.

Tijdens het bezoek van Maria van Nuland (opbouwwerkster van wijkcentrum Kersenboogerd) en de vrijwilligers van het project budget koken nam Chris de Meij de tuinfrees in ontvangst welke is gesponsord door Breider tuinmachines en Restaurant De Nadorst.

BLOKKER – Diverse ondernemers uit Westfriesland hebben door het beschikbaarstellen van zaad, planten, beregeningssystemen en een frees een bijdrage geleverd aan stichting Stadslandbouw in Hoorn. Deze stichting verbouwd groente en fruit voor de minima in Hoorn.

Grond nuttig gebruiken

De stichting stadslandbouw Hoorn heeft 6000 vierkante meter landbouwgrond tot haar beschikking voor stadslandbouw. Grond die eigenlijk volgebouwd zou worden met woningen. Maar toen kwam de crisis. En waarom zou je die grond braak laten liggen? Vanaf mei is er heel hard gewerkt om het terrein in te richten met zaaigoed, planten en struiken. De eerste oogsten zijn ondertussen al uitgedeeld aan de voedselbank en het wijkcentrum in de wijk Kersenboogerd voor de cursus Budget Koken voor minima.

Ondersteuning ondernemers

Na de sterke start van dit jaar, is het voor de stichting het komende jaar de ambitie om nog meer minima te voorzien van gezond voedsel. Daar gezond voedsel relatief duur is, wil de stadslandbouw zorgen voor een gevarieerde en constante hoeveelheid  biologisch gekweekte groenten en fruit.

Chris de Meij van de stadslandbouw heeft de afgelopen maanden contact gezocht met lokale ondernemers voor ondersteuning van het project nabij de strip op de hoek van de IJsselweg, Zuiderhout en Westerblokker. Naast het beregening sijsteem van Karo BV, leveren Bejo, Pop Vriend en plantenkwekerij Gitzels belangeloos de zaden, planten en pootgoed aan de stichting.

Frees verlicht werk

Voor het verwerken van de geteelde groenten werkt de stichting samen met restaurant De Nadorst te Blokker en via de Nadorst kwam Chris in contact met Breider Tuinmachines (Hoorn 80).  Na een enthousiast gesprek met eigenaar Ab de Vries heeft de stichting nu de beschikking gekregen over een handfrees voor het voorbereiden van de grond voor het planten en zaaien. “Er is geen doorkomen aan” was een veelgehoorde opmerking door de vrijwilligers. Door deze freesmachine van Breider zijn de vrijwilligers voorlopig dus verlost van dit zware handwerk.

Blokkerse honing

Bij de stichting gaat het niet alleen om het telen en delen van de groenten en het fruit. Maar gaat het ook om de “verbindingen” tussen bewoners, ondernemers en om op lokaal niveau op een duurzame manier te produceren. Voor diverse projecten is er ruimte bij de stadslandbouw, Op dit moment maakt eetbaar Hoorn en de kruidentuin  hier al gebruik van. Voor de komende periode staat er een bijenproject op stapel voor het maken van echte Blokkerse Honing.

Ideeën van ondernemers of inwoners voor de stadslandbouw zijn welkom via Chris de Meij of Angelique Snoek: stichtingeetbaarhoorn@gmail.com

To Top