Westfriesland

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Pieter Ursem BV heeft flink kunnen profiteren van verkoop energiezuinige auto's.

Pieter Ursem BV heeft flink kunnen profiteren van verkoop energiezuinige auto’s.

AMSTERDAM – Voor de automotive sector komt in 2014 langzaam aan een ommekeer in zicht. Het jaar kende een moeizame start en vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind. Het herstel moet komen uit een aantrekkende vervangingsvraag van de zakelijke markt. Net als vorig jaar zal winst ook in 2014 moeten komen uit de tweede helft van het jaar. Dit meldt de ING in haar kwartaal bericht.

Zwak begin van 2014

Zelden kende de markt voor nieuwe auto’s zo’n slechte start als in 2014. Ten opzichte van een ook al zwak 2013 moest in de periode januari-april nog eens 7% worden toegegeven. Het beeld in 2014 is dus vooralsnog niet rooskleurig, maar wordt gedeeltelijk vertekend door de zeer hoge registratie-cijfers in het vierde kwartaal van 2013. Aanscherping van fiscale regels (bijtelling voor zakelijke rijders) en subsidies deed met name de zakelijke markt besluiten de aanschaf van auto’s naar voren te halen. Positief is dat de automarkt langzaam op het punt komt dat dit effect is weggeëbd.

Opleving in zicht

Die omslag moet komen door een hogere vervangingsvraag vanuit de zakelijke markt. In de jaren 2010 en 2011 werden op dit vlak goede zaken gedaan. Veel van deze auto’s zitten na 3 ½ tot 4 jaar aan het einde van hun (lease)contract. Wanneer deze daadwerkelijk vervangen worden kan de markt, net als in 2013, met name in de tweede helft van het jaar opleven. Deze opleving kan tevens versterkt worden door een groeiend aanbod nieuwe auto’s dat, ondanks aanscherping van fiscale grenzen, zich toch weer in een lage bijtellingsklasse weet te nestelen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat er in 2014 425.000 nieuwe personenauto’s worden geregistreerd.

Onzekerheid door autobelastingen

De verwachting is dat dit herstel van de markt doorgetrokken kan worden in 2015 tot 460.000 registraties. Veel zal echter afhangen van het fiscale regime na 2015. Dit is momenteel nog een vraagteken. De nieuwe Autobrief (II) van het Ministerie van Financiën, met daarin de ideeën van het kabinet omtrent de inrichting van autobelastingen na 2015, is vertraagd tot na de zomer. Eventuele verdere aanscherping en/of verhoging van autobelastingen in de periode na 2015 zou de markt volgend jaar nog tot grotere hoogten kunnen stuwen.

“Connected Cars openen een wereld van mogelijkheden interactief met auto en bestuurder te communiceren.”

Connected Cars

Hoewel de autobelastingen nu en waarschijnlijk ook na 2015 nog vooral gericht zijn op het bezit van auto’s, bestaan er kansen om op de lange termijn (2020 en verder) gebruik in plaats van bezit te belasten. In toenemende mate zullen auto’s aangesloten zijn op het internet. Deze ‘Connected Cars’ kunnen informatie doorgeven aan partijen op afstand. Dit biedt overheden wellicht de mogelijkheid om op termijn gebruik te belasten in plaats van bezit. Naast fiscale aspecten zijn er voor de autobranche zelf nog meer consequenties.

Marinus van der Meer, ING Sectormanager Automotive: “Connected Cars openen een wereld van mogelijkheden interactief met auto en bestuurder te communiceren. Dit biedt de Automotive sector kansen meer grip te krijgen op haar klanten. Er zijn echter ook (branchevreemde) kapers op de kust. Denk bijvoorbeeld aan Google en haar zelfrijdende auto’s. Essentieel is daarom dat de autobranche uit online data zo veel mogelijk waarde weet te genereren voor de consument.”


To Top