Westfriesland

Activiteiten Omring Kraamzorg naar Kraamzorg de Waarden

HOORN – Omring heeft overeenstemming bereikt met stichting Kraamzorg de Waarden Groep uit Schoonhoven om de activiteiten van haar dochter Omring Kraamzorg over te nemen. Bij de voorgenomen overgang zijn 132 medewerkers betrokken. Door de overname blijven de kraamzorg en werkgelegenheid in de regio behouden.

Redenen voor het vinden van een overnamepartner is de wens van Omring om zich primair te richten op persoonlijke verzorging en verpleging aan mensen die tijdelijk of blijvend een verminderde gezondheid hebben. Daarnaast is Omring Kraamzorg te klein om de kraamzorg rendabel te organiseren.

Belangrijk uitgangspunt bij de voorgenomen overname is het behouden van de continuïteit in de relatie tussen klanten en medewerkers. Door de overname zijn klanten ervan verzekerd dat zij hun vertrouwde hulp zoveel mogelijk ontvangen. De kraamverzorgenden behouden hun baan onder dezelfde voorwaarden als bij Omring Kraamzorg. Omdat Omring Kraamzorg een bekende naam is in deze regio zal de organisatie onder deze naam verder gaan: ‘Omring Kraamzorg – De Waarden’.

Redenen voor overname

Omring geeft aan graag van betekenis te blijven met persoonlijke en deskundige verzorging en verpleging. Aan volwassenen, ouderen, chronisch zieken en kwetsbare mensen die tijdelijk of blijvend een verminderde gezondheid hebben. Zoals zorg voor mensen met dementie of voor mensen die willen herstellen of revalideren. Bij voorkeur thuis en als dit niet meer gaat in onze woonlocaties. Daarnaast is Omring Kraamzorg te klein om kraamzorg rendabel te organiseren. Krachtenbundeling is nodig om de lagere tarieven en sterke concurrentie op te kunnen vangen. Om deze redenen heeft Omring het voornemen de activiteiten van Omring Kraamzorg over te dragen aan Kraamzorg de Waarden.

Genoemde partijen verwachten een definitieve overeenkomst te kunnen sluiten waarbij zij streven naar een overnamedatum tussen 1 januari en1 maart 2016. De daadwerkelijke overnamedatum hangt af van toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit. De overname is in nauw overleg met de Ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad voorbereid. Zij hebben positief geadviseerd. Het personeel en de vakbonden begrijpen de overname.

Over kraamzorg de Waarden

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep levert met 900 medewerkers in circa 14.000 gezinnen per jaar kraamzorg. Zij biedt al bijna twintig jaar uitsluitend kraamzorg en aanverwante diensten en artikelen. De organisatie verleent zorg in een groot deel van midden Nederland en breidt met het aangrenzende werkgebied van Omring Kraamzorg haar werkgebied uit naar Noord-Holland Noord en een deel van Friesland. Kraamzorg de Waarden heeft kwaliteit en zorg voor medewerkers hoog in het vaandel staan en doet er alles aan om klanten zorgeloos te laten genieten tijdens de kraamtijd.

To Top