Westfriesland

Beeldkwaliteitfondsen bedrijventerreinen Noord-Holland Noord weer van start

revitalisering_oudeveiling_november_2013

Voormalig voorzitter HOC Hoorn (l) en Oud wethouder Aart Ruppert (r) laten de revitaliseringsplannen van de Oude Veiling zien aan gedeputeerde Jan van Run (m). Foto november 2013

NOORD HOLLAND NOORD – Per 1 maart 2015 zijn er maximaal zestien Beeldkwaliteitfondsen beschikbaar in de regio Noord-Holland Noord. In de afgelopen maanden hebben de regiogemeenten daarvoor de voorbereidingen getroffen. Deze zestien fondsen konden worden opgericht door een initiatief van de samenwerkende gemeenten en het Ontwikkelingsbedrijf NHN met behulp van een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland.

Een Beeldkwaliteitfonds is bedoeld voor het verbeteren van het aanzicht van gevels en voorterreinen van bedrijfspanden op een groot aantal bedrijventerreinen. Het gaat om een regeling voor verouderde bedrijventerreinen die zijn opgenomen in het provinciale herstructureringsprogramma (PHP). In Westfriesland en de Kop van Noord-Holland gaat het om de volgende terreinen:

• Medemblik: Bedrijvenpark WFO, Westerspoor/Spoorstraat/Overspoor Oost
• Hoorn: Gildenweg, Oude Veiling en Hoorn ’80
• Stede Broec: CNB locatie, Centrale Zone
• Enkhuizen: Krabbersplaat
• Opmeer: De Veken
• Den Helder: De Schooten/Divmag, Westoever, Haven Den Helder
• Hollands Kroon: Industrieweg Middenmeer, Haven Den Oever
• Texel: Oudeschild

Stimuleringsbijdrage

Vanuit de fondsen kan een stimuleringsbijdrage worden gedaan. Deze is bedoeld voor fysieke ingrepen, waardoor het aanzicht van een bedrijfspand en terrein vanaf de openbare ruimte verbetert. Hierbij kan gedacht worden aan: hoogwaardigere materialen en indeling van de gevel, verfraaiing van de entree, oprit en parkeerplaatsen, of aanleg of verbetering van tuin of groenstructuur. Een aanvraag voor een bijdrage moet dus gericht zijn op de verbetering van gevels en voorterreinen van bedrijfspanden én zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

 

Uitvoering

De bijdrage uit het beeldkwaliteitfonds is maximaal 25 procent van de totale investering en maximaal € 10.000. De regeling wordt namens de gemeenten uitgevoerd door de regionale Bedrijvenloketten, gefaciliteerd door het Ontwikkelingsbedrijf NHN en Parkmanagement. Meer informatie over de beeldkwaliteitfondsen zoals het aanvraagformulier, reglement en beeldkwaliteitkader zijn te vinden op de websites van de Bedrijvenloketten.

Voor meer informatie: www.bedrijvenloketwestfriesland.nl en www.bedrijvenloketkopvannoordholland.nl


To Top