Column

Column Dolf Kloosterziel: Geld nodig?

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/200572777″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]
Dolf Denk Door is een maandelijkse column van Dolf Kloosterziel werkzaam voor MKB Nederland

11 april – Column Dolf Kloosterziel: Geld nodig?

Banken hebben hun langste tijd gehad als financier van het midden en kleinbedrijf. Wie geen zwaar wetenschappelijk rapportages kan aanleveren of een volledig uitgewerkt businessplan inclusief scenarioplannen, risicoanalyse en cashflow prognose, komt niet in aanmerking voor een lening. De ondernemerskwaliteiten van de ondernemer die het uit gaat voeren ten spijt. En dus is de bank niet meer die belangrijke partner die zij lang geweest is voor veel bedrijven. Wat indicatieve cijfers: minder dan tien procent van het geld dat banken uitlenen gaat naar het MKB en van alle financierings vragen die banken ontvangen wordt 68% afgewezen, vooral financiering van bedragen van rond de 250.000 euro is moeilijk te krijgen bij banken. Ja daar sta je dan met je ondernemersplannen.

En dus is de bank niet meer die belangrijke partner die zij lang geweest is voor veel bedrijven.

De vraag is echter of dit zo erg is. In Nederland wordt voor financiering veel meer dan in andere landen op de bank vertrouwd. Dat heeft ons misschien wel wat lui gemaakt. In veel bedrijven liggen mogelijkheden om middelen vrij te maken om problemen op te lossen, innovatie te financieren of nieuwe plannen uit te werken. Debiteuren kunnen te gelede worden gemaakt, voorraden worden verkocht en uit panden en kapitaalgoederen kan soms via sale and lease back een fors werkkapitaal vrij worden gemaakt. En ook andere alternatieven die naast de bank bestaan zijn in Nederland niet zo erg gebruikelijk maar wel altijd aanwezig geweest zoals family, friends and fools, informal investors of private equity.

Daarnaast komen er nieuwe alternatieven beschikbaar. Qreditis is inmiddels een redelijk gevestigde naam voor micro financiering en ook heeft iedereen wel van crowdfunding gehoord. Hiermee worden steeds grotere bedragen opgehaald. Maar ook beginnen kredietunies heel voorzichtig een plekje op te eisen in het financieringslandschap.

niet de risico’s staan centraal maar het plan van de ondernemer en het ondernemerschap

Het mooie van veel van de alternatieve vormen van financiering is dat niet de risico’s centraal staan maar het plan van de ondernemer en het ondernemerschap. Informal investors vragen door naar de plannen van een ondernemer, helpen deze aan te scherpen en stappen in als zij voldoende vertrouwen hebben in de plannen. Bij crowdfunding is het vertrouwen in het plan van de ondernemer een belangrijke succesfactor. Dat zelfde kan gelden voor kredietunies. Geloof in zijn plan door anderen is voorwaarde voor het vinden van geld. Financiering wordt daarmee veel meer een integraal onderdeel van ondernemerschap in plaats van de sluitpost die door de bank word afgehandeld. Deze integrale benadering en centralere rol van financiering kan bedrijven helpen en daarmee het Nederlandse MKB versterken. In de huidige economie staan verdienmodellen in toenemende mate onder druk. Zij behoeven steeds vaker bijstelling of aanscherping. Een centrale plaats voor financiering in de verdienmodellen en creatiever vormen van financiering zullen bijdragen aan een sterke business case en gezonde MKB bedrijven.

En de bank? Die zal in dit nieuw landschap zeker weer een plek weten te vinden waarin zijn een sterke en gewaardeerde partner vormt voor het Nederlandse MKB.


To Top