Column

Column Dolf Kloosterziel: Lobby is samenwerking

Dolf Denk Door is een maandelijkse column van Dolf Kloosterziel werkzaam voor MKB Nederland

12 december 2015 – Column Dolf Kloosterziel: Lobby is samenwerking

Afgelopen maandag organiseerde de gemeente Medemblik een avond in het kader van de economische agenda voor Medemblik. Wat je dan verwacht is een avond waarin ondernemers mee mogen praten over de richting en kaders die het economisch beleid voor de komende jaren gaat krijgen. Natuurlijk is dat belangrijk. Het gevaar bestaat echter dat je steeds achter de feiten aan loopt en wordt ingehaald door de steeds sneller veranderende werkelijkheid. Maar van dit geijkte recept is in Medemblik afgezien. In plaats van dat ondernemers aan de gemeente moeten uitleggen hoe de toekomst er uit gaat zien werden juist de ondernemers tot over hun oren ondergedompeld in wat de toekomst ons gaat brengen.

Er gaat veel veranderen

Met veel plezier was ik deelgenoot van deze economische zwemles waarin Ruud Veltenaar ons mee nam naar de toekomt. Veltenaar is filosoof, trendwatcher, inspirator en erg optimistisch gezind. Er gaat veel veranderen, maar als we die verandering omarmen zullen we naar een veel plezierigere maatschappij gaan zo is zijn betoog. Om daar te komen moeten we af van het traditionele maatschappelijk verantwoord ondernemen; van het denken in termen van people planet en profit. We moeten werken aan een economie waarin naast mens en natuur, waarde of betekenis centraal staan: in het Engels beter samen te vatten als people, planet en purpose. Economische groei gericht op een toename van welvaart transformeert zich naar economische ontwikkeling gericht op welzijn. In plaats van een focus op kwantiteit komt kwaliteit centraal te staan. En zo ontstaat een economie die niet rust op het principe van schaarste, maar op het beginsel van waarde creatie.

Maar wat heeft dat met lobby of belangenbehartiging te maken vraagt u zich wellicht af. Dat staat immers in de titel van deze column. In de oude economie is lobby gericht op het naar voren brengen van het belang van het bedrijfsleven. Voor bedrijven moeten de lasten omlaag, voor bedrijven is meer ruimte nodig, voor bedrijven moeten de regels eenvoudiger en ga zo maar door. In de oude lobby zijn deze wensen een uitruil tussen verschillende belanghebbenden. Lagere lasten voor bedrijven betekent misschien hogere lasten voor een ander. Meer ruimte voor bedrijven betekent misschien minder ruimte voor natuur of recreatie. De maatschappelijke legitimatie voor die wensen is in dit model een hogere welvaart.

In de oude lobby zijn deze wensen een uitruil tussen verschillende belanghebbenden.

In de wereld die Veltenaar schetst staan deze belangen niet meer tegenover elkaar. Als beleidsmakers zich niet meer op welvaart maar op welzijn richten en als niet winst maar waarde en betekenis het succes van ondernemingen bepalen, worden de oude tegenstellingen opgeheven. In deze wereld is belangenbehartiging het versterken van het begrip dat partijen in elkaar hebben. In deze wereld kunnen gemeenten door goed te luisteren naar de wensen van bedrijven welzijn voor hun inwoners verhogen. In deze wereld trekken gemeenten en ondernemers samen op om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. En deze ontwikkeling tekent zich al heel voorzichtig af. De social enterprise of sociale onderneming begint langzaam volwassen te worden. Het bedrijfsleven belooft 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in de inclusieve arbeidsmarkt. Aanvankelijk wel met het mes op de keel. Maar de uitvoering van dit plan kan de relatie tussen gemeenten en bedrijfsleven stevig veranderen. En al schuurt, piept en kraakt het op dit moment in ons land aan alle kanten, als wij verandering omarmen en samen durven te werken kan de toekomst die Veltenaar schetst zich ook buiten Medemblik manifesteren.

De social enterprise of sociale onderneming begint langzaam volwassen te worden

Misschien vindt u mij een enorme dromer. En misschien ben ik dat ook wel. Maar zo in de aanloop naar de feestdagen vind ik dromen over een mooie toekomst wel op zijn plaats. Om in een vrije quote met de woorden van George Bernard Shaw te spreken “Some people see things and say ‘Why?’ Others dream things and say: ‘Why not?’

Ik wens u mooie dromen voor 2016. En of die uit gaan komen? Waarom niet?

Dolf Kloosterziel
11 december 2015


To Top