Westfriesland

Donkere wolken boven De Band uitzendbureau in Zwaag (update)

Afbeelding via Google Streetview

Afbeelding via Google Streetview

ZWAAG – Op donderdag 16 juli werd door de rechtbank van Noord-Holland surseance van betaling verleend aan De Band Uitzendbureau BV. Dertien dagen later, op 29 juli, is het uitzendbureau uit Zwaag failliet verklaard nadat de surseance beëindigd is. Curator is de mr. M.A.Th. Klaver van Klaver van der Hooft Posch in Hoorn.

De Band uitzendbureau heeft zich naar eigen zeggen de afgelopen jaren bewezen als het gespecialiseerde uitzendbureau voor personeel of werk in de transport en logistiek. Het bedrijf is opgericht in 2008 door Duncan Renses samen met Nico Zeilemaker. Zeilemaker overleed in 2010 na een kort ziektebed. Het bedrijf is gevestigd aan de Compagnie 52 J in Zwaag

Achtergrond financiële problemen

De reden voor de financiële problemen ligt volgens transport-online.nl  in een pensioenclaim van het pensioenfonds vervoer. “Dat klopt”, beaamde Mr. Kunst, bewindvoerder van het bedrijf op 16 juli tegen de eerder genoemde website.

Het probleem van het pensioenclaim wordt door Renses uitgelegd in een reactie een artikel over de surseance van betaling op transport-online.nl

“De Band heeft eind mei van het Pensioenfonds Vervoer een zodanig hoge factuur ontvangen dat invordering daarvan de activiteiten van De Band in gevaar brengen. Om deze reden is bescherming gezocht in de vorm van surseance (uitstel) van betaling. Met de intentie om de uitzendkrachten en opdrachtgevers niet de dupe te laten worden van de kwestie, en dat we hopelijk op deze manier nog tot een oplossing kunnen komen”, gaat hij verder.

“De Band is sinds haar oprichting in 2008 aangesloten bij het Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) en draagt sindsdien de pensioenpremies af aan StiPP. Het is dus pertinent onjuist dat De Band geen pensioenafdrachten doet, alleen is dat aan StiPP en niet aan Pensioenfonds Vervoer”, voegt Renses toe.

“Een aantal maanden geleden ontving ik een brief van het Pensioenfonds Vervoer met een verzoek om medewerking aan een onderzoek, waarop ik gegevens heb aangeleverd. Na enkele weken werd mij meegedeeld dat uit hun onderzoek bleek dat De Band dient te zijn aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. Toegelicht werd dat StiPP en Pensioenfonds Vervoer onderling een zogenoemde “overlapregeling” hebben vastgesteld. Dat houdt in dat als het uitzendbureau grotendeels uitzend naar een specifieke sector (in dit geval Wegvervoer) dat het uitzendbureau niet langer bij StiPP moet zijn aangesloten, maar bij Pensioenfonds Vervoer.”

“De Band zou voldoen aan de criteria van deze overlapregeling en zou dus aangesloten moeten zijn bij Pensioenfonds Vervoer en niet bij StiPP. Tegelijkertijd werd gesteld dat De Band met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 werd aangesloten en vanaf die datum alle pensioenpremies diende te voldoen.”

“De overlapregeling was mij niet bekend en geen van de instanties heeft mij hier ooit op gewezen. Ik heb op alle mogelijke manieren persoonlijk en met een advocaat getracht om in gesprek te komen met het Pensioenfonds Vervoer. Maar zij geeft aan geen toegevoegde waarde te zien in overleg. Het standpunt blijft dat De Band aangesloten moet zijn bij Pensioenfonds Vervoer en het verleden gecorrigeerd moet worden middels betaling van een naheffing” besluit Renses.

Op vragen van deze website eerder deze week over de surseance van betaling of een reactie op bovenstaand bericht hebben wij geen reactie mogen ontvangen.

Bij het bedrijf werkt, volgens de curator, een pool van circa 100 uitzendkrachten. Op de loonlijst van het bedrijf stonden volgens curatorennet.nl 2 tot 4 werknemers.


To Top