Westfriesland

‘Gratis parkeren stimuleert economie binnenstad’

Parkeerautomaat op het Kerkplein in Hoorn

Parkeerautomaat op het Kerkplein in Hoorn

HOORN – De VVD in Hoorn wil een test met gratis parkeren in de binnenstad van Hoorn. “Veel gemeenten schaffen betaald parkeren af om meer winkelend publiek naar de binnenstad te trekken. Tientallen Nederlandse plaatsen hebben gratis parkeren weer ingevoerd of hebben plannen om dat te doen. Steenwijk, Veendam, Zaandijk, Koog aan de Zee en Krommenie zijn voorbeelden van gemeenten die het parkeergeld al hebben afgeschaft om de aantrekkelijkheid van de winkelstraten te vergroten,” aldus de VVD op haar website.

“Gemeenten mogen volgens de VVD nooit als doel hebben om de begroting te laten draaien op parkeerinkomsten. Daarnaast is parkeren deel van het visitekaartje van onze stad.” Detailhandel Nederland is blij met de landelijke ontwikkeling naar onderzoek naar gratis parkeren binnensteden.

Bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en adviseur van verschillende gemeenten in Nederland, professor Cor Molenaar is één van de pleitbezorgers van vrij parkeren in de binnensteden. Molenaar, een autoriteit op dit gebied, roept gemeenten op om betaald parkeren af te schaffen omdat dit leidt tot meer bezoekers en hogere omzetten voor de middenstand. Een test in het centrum van Steenwijk zou deze stelling bewijzen.

Vragen VVD Hoorn

  1. Kent u de opvatting van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en adviseur van verschillende gemeenten in Nederland, professor Cor Molenaar, waarin bevestigd wordt dat vrij parkeren in de binnenstad van gemeenten zijn vruchten afwerpt?
  1. Bent u het eens met ons, en professor Molenaar, dat invoering van gratis parkeren een positieve impuls zal geven aan de ondernemers van de binnenstad. Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u bereidt om in Hoorn – in overleg met de binnenstad ondernemers – de parkeerautomaten een aantal weken bij wijze van proef buiten werking te stellen zodat we kunnen zien wat daar in Hoorn het effect van is?

De VVD heeft eerder gepleit voor een proef met gratis parkeren. Nu bevestigd wordt door o.a. professor Molenaar dat deze maatregel een positief effect heeft voor de ondernemers verzoeken wij u het huidige parkeerbeleid alsnog te heroverwegen.

 

  1. De VVD verzoekt u op basis van de genoemde voorbeelden het huidige parkeerbeleid in de Hoornse binnenstad te heroverwegen en een proefperiode af te spreken van een aantal dagen in het jaar (op zaterdagen en koopzondagen) waarop gratis geparkeerd mag worden en de uitkomsten daarvan vervolgens te evalueren.

To Top