Westfriesland

Hoorn heeft 1,6 miljoen euro aan Zorg innovatiebudget 2015

Stadhuis_hoornHOORN – Alle partijen met plannen die gericht zijn op innovatie van de zorg en ondersteuning, kunnen tot 14 augustus 2015 een aanvraag indienen voor het innovatiebudget van gemeente Hoorn via Tenderned. Het budget is beschikbaar voor alle maatschappelijke organisaties in Hoorn. Partijen die gezamenlijk een aanvraag indienen maken volgens de gemeente Hoorn meer kans op een subsidieverlening.

Meer taken met minder geld

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor taken op het gebied van zorg en ondersteuning die voorheen provinciaal of landelijk werden geregeld. Zij moeten deze taken uitvoeren met minder geld, terwijl de zorgkosten alleen maar stijgen. Dat betekent dat gemeenten deze zorgtaken efficiënter moeten organiseren.

“De gemeente hecht er ook waarde aan als partijen met elkaar samenwerken en gezamenlijk een aanvraag indienen.” 

Geld gereserveerd voor innovatie

Om zorgtaken ook in de toekomst efficiënter uit te kunnen voeren, heeft de gemeenteraad geld gereserveerd voor innovatie van de zorg. Dit innovatiebudget is beschikbaar voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Wethouder Nel Douw: “Het is voor ons belangrijk om zo snel mogelijk te starten met de daadwerkelijke ideeën van verschillende partijen. Er is nú geld beschikbaar. De voorbereidingen hebben de nodige tijd in beslag genomen. Er bleken namelijk nog maar weinig praktijkvoorbeelden te zijn om van te leren. Daarnaast wilden we als gemeente vooral kijken naar de thema’s die specifiek in Hoorn spelen.”

Thema´s

Met zorgaanbieders is gekeken welke vraagstukken er liggen voor de komende jaren. Uiteindelijk had de gemeenteraad een definitieve stem in het bepalen van de gebieden waarop geïnnoveerd kan worden. Er zijn in totaal 12 thema’s benoemd. Wethouder Pijl: “Per thema zijn er innovatievragen en –doelstellingen benoemd om aan te geven wat we op deze gebieden willen bereiken. De thema’s mantelzorgers, dementie, doorlopende lijn van 18 min tot 18 plus, de nazorg van ex-gedetineerden en het terugdringen van onder toezichtstellingen in de jeugdhulp hebben prioriteit en wegen daarom zwaarder bij de subsidieaanvraag.

Subsidie aanvragen

Het innovatiebudget is nu beschikbaar voor partijen die plannen hebben die gericht zijn op innovatie van de zorg en ondersteuning. Niet alleen door de gemeente Hoorn gecontracteerde zorgaanbieders komen hiervoor in aanmerking, maar ook maatschappelijke organisaties in Hoorn kunnen een aanvraag indienen. Hierbij kan ook gedacht worden aan wijk- of sportverenigingen.

In totaal is er voor 2015 een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar.

Aanvullende eisen en beoordeling

Per aanvraag is er een subsidiebedrag van maximaal € 200.000 beschikbaar. In totaal is er voor 2015 een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar. Ook voor de jaren 2016, 2017 en 2018 zal er subsidie beschikbaar zijn voor innovatie. Partijen die een aanvraag willen doen worden wel gevraagd om te zorgen voor een co-financiering van ten minste 10% van het aangevraagde subsidiebedrag. De aanvragen inclusief bijbehorende plannen worden beoordeeld en de beste aanvragen krijgen subsidie toebedeeld.

Op de website www.1punthoorn.nl (pagina Professionals) is de link naar Tenderned te vinden. Via deze link kunnen geïnteresseerden alle benodigde informatie en documenten vinden en de aanvraag indienen. Dit kan nog tot 14 augustus 2015.

To Top