Westfriesland

‘Laat de gemeente denken in kansen en niet in problemen’

medemblik_lokaalbeleidMEDEMBLIK – Maandagavond verzamelden ondernemers uit Medemblik zich in het gemeentehuis voor een interactieve sessie over het lokaal economisch beleid. Wat zouden de ondernemers graag zien van en in de gemeente en welke rol zouden zij daarbij kunnen spelen?

Na de uitleg van vice-fractievoorzitter van de VVD Medemblik Andrea van Langen over de aanleiding en de opzet van de avond volgende een presentatie van Thijs Pennink over Van Hollandse Bodem. Welke rol speelt Medemblik in Noord Holland Noord en welke keuzes horen daarbij in de toekomst? Pennink “Er staat een waterfabriek in Andijk en met de Agrisector van Seed Valley en de energie van ECN in Petten zijn dat drie sectoren die veel kunnen betekenen voor de toekomst. Ook ver buiten de landsgrenzen.”

Met deze inspireerde woorden gingen de aanwezige ondernemers en diverse raadsleden uiteen in drie groepen met elk een eigen thema over ondernemen in Medemblik. In deze sessie konden ondernemers aangeven wat de wensen zijn en wat zij misten bij de gemeente Medemblik. Dit zijn de belangrijkste punten per werkgroep.

Lokaal regionaal beleid

 • Maak de leefomgeving maximaal – Goed onderwijs en goede infrastructuur
 • Gelijke speelveld – Verschillende tarieven jachthaven , waarom niet gelijk met Westfriesland

Overheid en ondernemers

 • Duurzaam renoveren – mensen uit de ‘kaartenbak’ aan het werk in deze renovatie; ipv kosten uitkering; lagere lasten bewoners; hogere WOZ waarde
 • Maak van stolpboerderijen een woongroep met extra woningen erbij (kangaroowoningen)
 • Lokaal aanbesteden – zorgt dat bedrijven in Westfriesland een streepje voor krijgen; als er een wil is, is dit mogelijk
 • HBO+ opleidingen – Campus met focus op specifieke opleidingsrichting. Ook dependances van bestaande instellingen naar Westfriesland. (techniekcampus in Abbekerk)
 • Leegstand (kantoren) omzetten naar woningen – Werkgelegenheid en nieuwe woningen voor een brede doelgroep
 • Laat de gemeente denken in kansen en niet in problemen

Lokale kansen

 • Clustering vrijetijdsondernemers, musea – Hoe meer toeristen naar Medemblik, aanleg steigers op de juiste plekken
 • Sportvissen promoten – Internationale kansen, visvijver aanleggen
 • Ondernemersfonds – Bijdrage van ondernemers voor lokale initiatieven
 • Parkmanagement – Bedrijven collectief voor onderhoud en veiligheid
 • Herinrichten Nieuwsstraat – maar bereikbaarheid behouden
 • Kijken naar best practices uit de buurt – Waterrecreatie in Friesland, bereikbaarheid via waterwegen verbeteren
 • Realiseren van levensloopbestendige woningen – Samenwerking bouw en zorg
 • Lokale detailhandel – Moet aanwezig blijven in de kernen, belangrijke voorwaarden om in de buurt te gaan wonen
 • Starters woningen – Maak Medemblik interessant voor jong en hoog opgeleiden
 • Bedrijfsverzamelgebouwen – Samen met ondernemers werken en vergaderen
 • Afval als grondstof – Nieuwe grondstof of als energiebron
 • Huisvesting arbeidsmigranten – Welke rol spelen ondernemers en de overheid
 • Regeldruk – Door open zetten voor ondernemers, ondernemerschap stimuleren

Interview Jan Piet Konijn

Jan Piet Konijn was namens Bouwend Nederland afdeling Westfriesland aanwezig bij deze interactieve sessie. Hoe ervaart hij de samenwerking met de gemeente Medemblik? Is de bijeenkomst geslaagd en wat zijn zijn verwachtingen over het vervolg?
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/194361777″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Interview Harry Nederpelt

Hoe kijkt wethouder Harry Nederpelt naar deze avond? Ziet hij al quick wins en wat zijn de lopende hete hangijzers bij ondernemers in Medemblik?

Foto’s van de avond


To Top