Westfriesland

Met piekdagen bussen Hoornse Haven via Pelmolenpad

haven_toerisme_hoornHOORN – De gemeente Hoorn hoopt een oplossing te hebben gevonden voor de overlast van bussen op Visserseiland. Het idee is om de bussen op drukke dagen op te vangen bij het Pelmolenpad. Verkeersregelaars bij Pelmolenpad en de op- en afstapplaats bij Visserseiland zorgen ervoor dat de bussen druppelsgewijs richting Visserseiland gaan, om daar direct passagiers op en af te laten stappen. De gemeente wil op de eerste piekdag, 4 april 2015, van start met de oplossing voor de overlast van bussen.

De op- en afstapplaats op Visserseiland wordt voornamelijk gebruikt door touringcars die passagiers van riviercruiseschepen komen halen en brengen. Het aantal riviercruiseschepen dat Hoorn bezoekt is sinds 2006 behoorlijk toegenomen. Passagiers van deze schepen kunnen vaak ook kiezen voor een uitstapje in de regio.

Piekdagen

Op piekdagen zorgt dit voor druk verkeer van bussen op Visserseiland. In de afgelopen jaren heeft dit tot veel overlast voor omwonenden geleid. Vorig jaar is er voor het eerst een pilot gestart met verkeersregelaars op Visserseiland. Dat is goed verlopen, maar bleek geen structurele oplossing.

 Op- en afstappen

De gemeente Hoorn heeft nu het plan om de bussen die Hoorn op piekdagen bezoeken in eerste instantie via signaleringsborden op te vangen bij het Pelmolenpad. Verkeersregelaars op het Pelmolenpad en Visserseiland zorgen er in overleg voor dat de bussen pas doorrijden zodra er op Visserseiland weer plek is. In de parkeerlus aan het einde van Visserseiland mogen maximaal 3 bussen wachten. Bij de op- en afstapplaats mogen maximaal 2 bussen staan. De verkeersregelaars zorgen ervoor dat het op- en afstappen zo snel mogelijk verloopt, door de juiste bussen pas naar de op- en afstapplek te geleiden als de passagiers klaar staan.

Buiten de piekdagen

Op basis van de huidige reserveringen van riviercruiseschepen houdt de gemeente Hoorn rekening met ongeveer 18 piekdagen. Een dag is een piekdag als in een dagdeel meer dan 6 bussen verwacht worden. Buiten de piekdagen gelden de bestaande regels; parkeren mag alleen in de parkeerlus en bussen mogen maximaal 30 minuten stilstaan bij de op- en afstapplaats.


To Top