Westfriesland

OSH Hoorn: ‘Ad Geerdink ondernemer van het jaar’

De wissltrofee voor Ad Geerdink

De wissltrofee voor Ad Geerdink

HOORN – Sinds enkele jaren kiest de Ondernemersvereniging van de (binnen)Stad Hoorn (OSH Hoorn) elk jaar de ondernemer van het jaar. Afgelopen woensdag werd de wisseltrofee uitgereikt aan Ad Geerdink. De directeur van het Westfries Museum heeft het afgelopen jaar goed ondernemerschap getoond om het museum op de kaart te zetten.

Critera

Jaarlijks wordt de prijs uitgereikt aan een ondernemer (man/vrouw) die zich kenmerkt door creativiteit, innovatie en handelsgeest; Heeft oog voor vernieuwing en brengt dit ook in de praktijk; Realiseert zich dat het hebben van een duidelijk  omschreven doel, uitgangspunt is bij al zijn denken en doen; Beseft dat allen samen een groter doel kan worden bereikt en heeft vanuit die gedachte betekenis voor de gehele binnenstad van Hoorn; En laat zich leiden door zijn visie op de toekomst.

Speech

Hieronder de speech zoals deze werd voorgedragen door vice voorzitter Jan Haring.

De ondernemer die vandaag de wisseltrofee uit gereikt krijgt heeft moderne ideeën en weet zaken van de grond te krijgen o.a. doormiddel van crowd-funding. Start gedurfde projecten op en kan mensen enthousiasmeren voor zijn doel. Gaat discussie niet uit de weg maar lokt ze juist uit. Niet om te provoceren maar om kennis  uit te dragen en gezamenlijk kennis  te ontwikkelen.

Een man (helaas dames deze keer een man) die landelijk het nieuws weet te halen. Een van de eerder genoemde criteria staat als een paal boven water. Als geen ander heeft hij betekenis voor de hele binnenstad. Een man ook die – met veel succes-  weet te verbinden;  cultuur, commercie en toerisme.

Ik las laatst een essay van zijn hand  over ondernemingszin in een ver verleden, waarin hij schreef, Ik citeer  “ Gekenmerkt wordt door een ongekende dynamiek, voortkomend uit ondernemingszin, handelsgeest en een rotsvast vertrouwen…….. En ik dacht,  slaat dat niet ook op hemzelf? Gek genoeg is hij in de letterlijke zin geen ondernemer. Maar hij past prima in de denkwijze die op het stadhuis uitgedragen wordt; n.l.  dat ambtenaren meer vanuit ondernemers oogpunt naar de stad zouden moeten kijken.

Dames en heren, het bestuur van de OSH heeft unaniem gekozen voor de titel meest onderscheidende binnenstadondernemer voor 2015 Dhr. Ad Geerdink, directeur van het West-Fries Museum. Ad, voordat ik je de wisseltrofee, die hoort bij deze verkiezing uitreik, heb ik er behoefte aan nog even wat extra nuancering te geven aan onze keuze.

De inzet van innovatieve middelen om je doel  te bereiken als crowd funding heb ik al genoemd , en dat voor een doel dat voor velen als onhaalbaar werd gekwalificeerd: het naar Hoorn halen van de Halve Maen.  Je bent een man van de verbinding. Inspirerend lid van het Toeristisch Platform Hoorn en initiator van het Hoorns Museum Platform. Daarnaast heb je je museum internationaal allure gegeven door toepassing van ultra moderne technieken als virtual reality, waarbij je je waant in Hoorn van de zestiende eeuw te lopen of het ronden van Kaap Hoorn zelf te beleven.

Een korte opsomming van al die activiteiten en inspanningen die maken dat jij Hoorn, zoals dat zo mooi heet, op de kaart te zet. Dat maakt dat jij terecht de titel ondernemer van 2015 toekomst.

To Top