Westfriesland

Raad van State: Coffeeshop Hoorn80 mag als daghoreca

John Elbers_Blue Tomato

Archief foto van John Elbers bij zijn coffeeshop

HOORN – Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het hoger beroep van Blue Tomato BV en burgemeester van Hoorn. In deze uitspraak wordt de zienswijze van daghoreca zoals vermeldt in de vergunning bevestigd. Maar krijgt ook de verweerders gelijk dat de vergunning niet op naam mag staan van een rechtspersoon. Wiljan Loomans advocaat namens de wederpartij: “Feitelijk is de coffeeshop nu illegaal.”

Beide partijen troffen elkaar voor de Raad van State op 23 december 2014. Blue Tomato B.V. werd vertegenwoordigd door mr. M.I. Houben, advocaat te Amsterdam, en P.C.J. Moerman en de burgemeester werd vertegenwoordigd door mr. I.J. Middel, advocaat te Amsterdam, en G.R.M. Koopman, werkzaam bij de gemeente. De wederpartij bestond uit mr. W.J.M. Loomans, advocaat te Hoorn, Jan Vreeker (ondernemer aan de overkant van de Coffeeshop), Th. van Rossum en P.S.M. de Jong.

Daghoreca

De rechtbank moest de beoordeling uitspreken of het gebruik van het pand in overeenstemming is met het planologisch toegestane gebruik uit te gaan van de legale functie van het pand. Dit laatste bleek heel belangrijk. Omdat verkoop van softdrugs officieel niet is toegestaan, blijft de enige legale activiteit het verstrekken van dranken en kleine etenswaren. Dit werd krijgt bijgezet door het tonen van de menukaart.

Omdat de in de coffeeshop verstrekte dranken en kleine etenswaren kunnen worden verstrekt aan de gebruikers van het bedrijventerrein en ter plaatse kunnen worden genuttigd, past dit onder de functie ‘daghoreca’. De rechtbank is derhalve ten onrechte tot het oordeel gekomen dat de burgemeester de exploitatievergunning krachtens artikel 2.28, tweede lid, onder a, van de APV had moeten weigeren.

Natuurlijk vs Rechtspersoon

De tweede belangrijke uitspraak is wie de vergunning mag aanvragen. In het beleid is onder het kopje ‘Eisen exploitant en leidinggevenden’ vermeld welke eisen aan de exploitant en de leidinggevenden van een coffeeshop worden gesteld. “Volgens punt 6 mogen de exploitant en de leidinggevenden alleen natuurlijke personen zijn en worden rechtspersonen niet toegestaan als exploitant,” aldus de uitspraak.

Volgens de burgemeester is de verlening van de exploitatievergunning gebaseerd op de APV en die staat verlening aan een rechtspersoon toe. De Raad van State is van oordeel dat de exploitatievergunning volgens de in het beleid opgenomen definitieomschrijving van ‘coffeeshop’ volgt dat de exploitant een natuurlijk persoon dient te zijn. Bovendien staat onder punt 7 opgenomen vereiste dat de houder van de exploitatievergunning tijdens de openingstijden van de coffeeshop aanwezig dient te zijn. Op basis hiervan wordt de huidige exploitatievergunning (op naam van Blue Tomato BV dus rechtspersoon) vernietigd.

John Elbers

Feitelijk betekend dat de coffeeshop nu geen geldige exploitatie vergunning heeft omdat de eerdere vergunning is vernietigd. John Elbers van Blue Tomato: “Wat ik er nu van begrepen heb, zie ik de uitslag als overwinning.” De vergunning omzetten van een rechtspersoon naar een natuurlijk persoon ziet hij als een technisch verhaal. Ook op de vereiste dat de natuurlijke persoon ook altijd aanwezig dient te zijn geeft hij aan dat “samen met mijn compagnon zijn wij vaak aanwezig.”

Vooralsnog is de coffeeshop open. Wiljan Loomans vind dat de burgemeester de wetten moet volgen en de illegale coffeeshop (want nu offiicieel geen vergunning) moet sluiten. De zaak rondom de coffeeshop op Hoorn80 is daarmee voorlopig niet ten einde, voor beide partijen.


To Top