Westfriesland

Subsidieregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ tot 1 september 2015

asbestdak_300x400

Schuur met oude verweerde asbest dak

WESTFRIESLAND – Eigenaren van agrarische bedrijven of gebouwen met nog een (oude) agrarische bestemming kunnen de komende maanden nog een aanvraag indienen voor de subsidieregeling ‘asbest eraf, zon erop’. De subsidie is bedoeld om tegemoet te komen aan de hoge lasten voor het verwijderen van asbest en het stimuleren van zonnepanelen.

Wetgeving asbest in de maak

Het rijk is bezig met de voorbereidingen van wetgeving om gebouweigenaren te verplichten al het aanwezige asbest voor 2024 te verwijderen. Ondernemers doen er verstandig aan nu al asbest te saneren. Zeker wanneer het asbest aan het verweren is, maar ook als het bedrijf nog lange tijd op dezelfde locatie gevestigd blijft. Verwijderen van asbest is gunstig voor gezondheid en het beperkt financiële risico’s bij brand.

Meer financiële mogelijkheden

Ondernemers die gebruik maken van de subsidieregeling kunnen mogelijk ook gebruik maken van verschillende fiscale regelingen, zoals MIA, VAMIL, EIA en KIA. Informeer daarvoor bij uw accountant of administratiekantoor. Daarnaast zijn er ook enkele gemeenten die een eigen subsidieregeling hebben voor het verwijderen van asbest. Informatie is te vinden op de gemeentelijke website. Leden van LTO kunnen meedoen met een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen om de panelen scherp in te kopen. Zelf samen met collega ondernemers inkopen kan natuurlijk ook.

Informatie aanvragen

Op de website www.asbestvanhetdak.nl staat alle informatie over de regeling en het indienen van een subsidieaanvraag. De telefonische helpdesk 079-325238 is iedere werkdag bereikbaar tussen 13.00 en 16.00 uur.

Op de site www.agroasbestveilig.nl van het Voorlichting- en Kenniscentrum AgroAsbestveilig staat praktische en financiële informatie over asbestverwijdering.


To Top