Westfriesland

Toeristisch Ondernemers Platform Medemblik van start

MEDEMBLIK – Na een periode van gedegen voorbereiding is het officieel: de gemeente Medemblik heeft weer een toeristisch platform. Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) Medemblik ambieert de samenwerking met betrokkenen op het gebied van toerisme in de gemeente te verbeteren. Dit meldt Medemblik Actueel

Initiatiefnemer Peter Commandeur over het ontstaan van TOP: ”Er bestaat sinds het wegvallen van het STPM een behoefte aan een platform dat de focus legt op verbinding en samenwerking. Er is zoveel te beleven op het gebied van toerisme, maar de samenwerking is versnipperd.” Het nieuwe bestuur van TOP Medemblik bestaat uit Mark Raat (Voorzitter), Dirk Kuipers (Penningmeester), Madeleine Vliegenthart (Secretaris), Peter Commandeur (Algemeen Bestuurslid), Corona Rentenaar (Algemeen Bestuurslid) en Adriënne Koedooder (Algemeen Bestuurslid).

Product ‘Medemblik’

TOP Medemblik beoogt de samenwerking te bevorderen, zodat het product ‘Medemblik’ sterker wordt. Sinds begin 2015 komt TOP maandelijks bijeen om een visie en actiepunten te formuleren die het doel hebben meer verbinding te creëren onder initiatiefnemers.

Onafhankelijke partner

Voorzitter Mark Raat besluit: “TOP richt zich nadrukkelijk op het versterken van bestaande initiatieven. Kortom: we komen graag in contact met enthousiastelingen die goede initiatieven en ideeën hebben met betrekking tot toerisme en die dat graag ondersteund zien. Zo hopen we als onafhankelijke partner de samenwerking te versterken.”


To Top