Westfriesland

‘Waar moet Medemblik aandacht voor hebben?’

Medemblik_Ondernemers_03

Foto van een ondernemersbijeenkomst in het gemeentehuis van Medemblik uit 2014

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik wil graag samen met ondernemers en haar raadsleden van gedachten wisselen over de onderwerpen voor het lokaal economisch beleid: Waar moet de gemeente aandacht voor hebben? En welke rol hebben ondernemers en de gemeente dan?

“We hebben uw mening, kennis en ervaring als ondernemer nodig om tot een goed economisch beleid te komen. We stellen het dan ook zeer op prijs als u tijd wilt vrijmaken om de themabijeenkomst van maandag 2 maart te bezoeken,” aldus de uitnodiging op de gemeentelijke website. De avond begint om 19.15 uur en vindt plaats in het gemeentehuis, Middengebouw, Dick Ketlaan 21 Wognum.

 

Workshops

Naast het vragen om ideeën, geeft de gemeente ook informatie aan de hand van drie thema workshops. Deze zijn:
Lokaal-Regionaal beleid: Waarin kunnen de lokale agenda en de regionale agenda elkaar versterken?
Ondernemers-Overheid: Hoe kunnen politiek(bestuurlijk) en ondernemers elkaar versterken?
Lokale kansen: Welke lokale kansen kent Medemblik voor lokaal beleid?

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich aanmelden met een e-mail aan: ondernemen@medemblik.nl. Met daarbij het verzoek uw 1e en 2e voorkeur voor de themaworkshops door te geven.


To Top