Westfriesland

Westfriese gemeenten samen in Regionale Detailhandels Visie

Detailhandelvisie Westfriesland Concept

WESTFRIESLAND – De Westfriese gemeenten werken samen aan een Regionale Detailhandels visie. Vanuit Den Haag is er een wettelijke verplichting om een regionale visie op de ontwikkelingen en aanbod van detailhandel te hebben.

Een regionale detailhandels visie en afstemming is nodig want er is een overaanbod aan vierkante meters detailhandel. Structurele ontwikkelingen (o.a. de economische veranderingen en de snelle opkomst van e-commerce) leiden tot dit overaanbod. Bij nieuwe initiatieven in de detailhandel moet de behoefte en regionale afstemming hierop worden aangetoond in de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld bij een bestemmingsplan.

Concept

Inmiddels zijn de raadsleden in een regiobrede raadsbijeenkomst bijgepraat over de het eerste concept visie. Medio september hebben ook de onafhankelijke Regionale Advies Commissie (RAC) en de provincie haar reactie op het concept gegeven.

De verwachting is dat de raden van de 7 West-Friese gemeenten de visie eind 2015/begin 2016 over de visie besluiten. Vervolgens stelt de provincie de visie vast begin 2016.

Downloaden

Het concept Regionale Detailhandels visie is hier te downloaden.


To Top