Westfriesland

Westfriesgasthuis kiest voor Businesspost Hoorn

WFG_Businesspost

Op de foto v.l.n.r.: Daniël van Essen, Nils van Mourik en Mark Groen.

HOORN – Het Westfriesgasthuis heeft voor de postbezorging gekozen voor Businesspost Hoorn, onderdeel van WerkSaam Westfriesland. Op donderdag 15 januari ondertekenden Nils van Mourik, facilitair manager en inkoper Mark Groen namens het Westfriesgasthuis het 3-jarig contract, samen met bedrijfsleider Daniël van Essen van WerkSaam Westfriesland.

De samenwerking tussen het Westfriesgasthuis en Businesspost bestaat al langer, via andere samenwerkingsverbanden en losse opdrachten. Dat heeft nu geleid tot een contract. Daniël van Essen is heel verheugd: “Steeds meer bedrijven kiezen voor Businesspost. Wij kozen voor de goede kwaliteit en prijsstelling. Daarnaast tonen bedrijven hun maatschappelijke gezicht; voor de postverwerking en –bezorging werken we met medewerkers en uitkeringsgerechtigden van WerkSaam Westfriesland. Dit contract is een mooi voorbeeld voor de invulling van een MVO-beleid.”

Businesspost

Businesspost bestaat uit een groot aantal regionale vestigingen, dat samen een uniek netwerk vormt voor het uitwisselen en het bezorgen van post. Businesspost heeft een landelijk dekkend bezorgnetwerk, waarmee binnen 24 uur in heel Nederland post kan worden bezorgd. Door postbezorgers die herkenbaar zijn gekleed en gebruik maken van kenmerkende vervoermiddelen.

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam is een samenvoeging van de Sociale diensten van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/maat en voert sinds 1 januari 2015 het grootste deel van de Participatiewet uit (bundeling Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en gedeeltelijk Wajong). WerkSaam begeleidt en bemiddelt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorziet WerkSaam (tijdelijk) in levensonderhoud, met een uitkering. Werk is echter de rode draad. Dit gebeurt samen met werkgevers. WerkSaam kent de regio, regelgeving en weet wat werkgevers nodig hebben.


To Top