Westfriesland

Action realiseert omzetgroei van 32% en versnelt internationale expansie

Action winkel bij Winkelhart Klaverweide, Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST – Winkelketen Action zag in 2015 haar omzet toenemen met 32% tot 1.995 miljoen euro. De winstgevendheid over 2015 (EBITDA) steeg naar 226 miljoen euro, een groei van 36%. In 2015 werden er netto 141 winkels toegevoegd aan het internationale winkelbestand. Vooral een sterke groei in Frankrijk waar het aantal winkels meer dan verdubbelde. Met de opening van de eerste winkels in Luxemburg en Oostenrijk had Action ultimo 2015 in totaal 655 winkels in zes landen. Het gemiddeld aantal bezoekers per week nam in het vierde kwartaal van 2015 toe tot 5 miljoen. Dit werd gerealiseerd door zowel het aantrekken van nieuwe klanten als een toename van de winkelfrequentie van bestaande klanten.

Meer cijfers en uitleg van de cijfers uit het persbericht van de discountketen

Sander van der Laan, CEO Action, over de resultaten in 2015

“Sinds mijn aantreden bij Action ben ik onder de indruk van het enthousiasme, de energie en de trots van mijn collega’s. Hun drive om het bedrijf te laten groeien en de klantervaring te verbeteren maakt Action tot de onderneming die het vandaag de dag is.

Action heeft wederom een zeer succesvol jaar achter de rug. Opnieuw hebben we een sterke groei in omzet en EBITDA gerealiseerd. Inclusief week 53 oversteeg de omzet de twee miljard euro tot een totaal van 2.034 miljoen euro.

De hoge mate van loyaliteit en tevredenheid van onze klanten is de basis van ons groeiende succes wanneer we uitbreiden naar nieuwe markten. In 2015 hebben we de internationale uitrol van onze formule voortgezet met het openen van veel nieuwe winkels. We hebben zo’n 7.000 nieuwe banen gecreëerd, een belangrijke impuls voor de lokale samenleving en economie.

In 2016 blijven we internationaal uitbreiden in de landen waarin we reeds vertegenwoordigd zijn, met name in Duitsland en Frankrijk. Door de sterke internationale groei, met een toenemend aantal winkels buiten Nederland, ontwikkelt onze organisatie zich van een typisch Nederlands bedrijf naar een Europese discounter. Als internationale onderneming moeten we onze organisatie versterken, waarbij we ons blijven focussen op onze unieke positionering. In combinatie met geografische expansie zijn dit onze prioriteiten voor de komende jaren.”

Adrian Bellamy, Voorzitter Raad van Commissarissen Action

“Namens de RvC wil ik graag al onze medewerkers bedanken voor hun succesvolle bijdrage aan de goede resultaten van Action in 2015. Wij zijn in het bijzonder Ronald van der Mark zeer erkentelijk voor zijn uitzonderlijke inbreng toen hij als CEO Action leidde van 2011 tot ultimo 2015. We zijn zeer verheugd met de benoemingen van Sander van der Laan als CEO en Frederik Lotz als CFO in 2015. De RvC is ervan overtuigd dat zij een uitstekend team vormen om de ontwikkeling van Action op de lange termijn te waarborgen.”

Omzet

De omzetontwikkeling over het gehele jaar was zeer goed. Het gemiddeld aantal bezoekers per week is opnieuw gestegen, zowel door het openen van nieuwe winkels als door autonome groei. Met name in Frankrijk en Duitsland zagen we een sterke groei waarbij de omzet meer dan verdubbelde. Ook in Nederland en België, landen waar Action reeds sinds lange tijd gevestigd is, liet de omzet een significante groei zien. Onze eerste winkels in Luxemburg en Oostenrijk zijn enthousiast ontvangen en hebben in de eerste maanden een solide omzet laten zien. Like-for-like, op basis van bestaande winkels die meer dan 12 maanden open zijn, werd een omzetstijging van 7,6% gerealiseerd.

EBITDA

De operating EBITDA [4] is in 2015 met 36% gestegen naar EUR 226 miljoen, ten opzichte van EUR 166 miljoen in 2014. Dit resultaat werd gedreven door groei van de omzet en marge. De EBITDA-marge nam toe van 11,0% tot 11,3%. In het afgelopen jaar hebben we meer geïnvesteerd in nieuwe winkels, supply chain, medewerkers en systemen en met een sterke focus op kosten, is de winstgevendheid verbeterd.

Internationale expansie

In 2015 hebben we 17 winkels in Nederland, 23 in België, 31 in Duitsland, 68 in Frankrijk, 1 in Luxemburg en 1 Oostenrijk geopend. In Duitsland zijn we uitgebreid naar Noord- en Zuid-Duitsland. In Frankrijk is het aantal winkels gegroeid van 52 naar 120 winkels. We hebben met het Franse La Halle een principe-akkoord ondertekend voor de overname van 15 winkels. Inmiddels zijn 9 winkels omgebouwd naar Action-winkels, de overige winkels volgen in de loop van 2016. Om de verdere groei in Frankrijk te ondersteunen hebben we een distributiecentrum in de buurt van Parijs geopend. Dit distributiecentrum wordt sinds maart jongstleden gefaseerd in gebruik genomen en zal naar verwachting eind dit jaar volledig operationeel zijn. Dit is het eerste distributiecentrum van Action buiten Nederland.

Strategische prioriteiten

De strategie van Action blijft grotendeels ongewijzigd. Met onze unieke cultuur en waarden als basis blijven we doen wat we altijd gedaan hebben. We blijven een bedrijf met ‘één merk, één formule’ en met een schaalbaar business model. We hebben drie strategische prioriteiten gedefinieerd:

  • Versterken van onze unieke klantpropositie. ‘Prijs, een verrassend assortiment en gemak’ is waar Action om bekend staat. Onze klanten keer op keer verrassen met nieuwe producten tegen uiterst scherpe prijzen in een prettige omgeving, dat was het doel van de oprichters van Action en dat is het vandaag de dag nog steeds. We blijven daarom voortdurend ons assortiment en de winkels verder aanscherpen. De recente introductie van ons verbeterde kledingassortiment dat in elke Action winkel verkrijgbaar is, is hier een goed voorbeeld van.
  • Internationale geografische expansie. Een versnelde uitrol van winkels in de landen waar Action reeds gevestigd is. Om deze groei te ondersteunen en het logistieke proces te optimaliseren, wordt het netwerk van distributiecentra verder naar Frankrijk en Duitsland uitgebreid.
  • Uitbreiding van het kosteneffectieve, eenvoudige en schaalbare business model. Om onze groeiambities te realiseren is ons schaalbare business model continue in ontwikkeling. Dit betreft onder andere het verstevigen van ons senior management. Ook onze IT-infrastructuur wordt versterkt. Om ons assortiment en het groeiend aantal producten te kunnen blijven waarborgen, gaan we onze directe import faciliteiten uitbreiden en onze relatie met A-merk leveranciers verder ontwikkelen.

Vooruitblik 2016

  • Action is 2016 goed gestart en verwacht een aanhoudende sterke groei in omzet, EBITDA, aantal winkels en aantal medewerkers te realiseren.
  • Focus blijft gericht op verdere internationale uitrol van de formule in de landen waar Action reeds gevestigd is.
  • Onze ambitie is om in 2016 meer winkels te openen dan in 2015, waarbij de meeste winkels worden geopend in Frankrijk en Duitsland.
  • Om verdere groei in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk te kunnen faciliteren wordt dit jaar gestart met de realisatie van een vierde en vijfde distributiecentrum. Deze centra worden gevestigd in de omgeving van Mannheim in Duitsland en de omgeving van Toulouse in Zuid-Frankrijk.

Bijlage: kerncijfers

Het jaar 2015 telde 53 weken, in tegenstelling tot 2014 dat de gebruikelijke 52 weken telde. Om een representatieve vergelijking te kunnen maken is hieronder zowel op basis van 52 als van 53 weken gerapporteerd. De kolom ’53 weken’ betreft de feitelijke volledige jaarcijfers.

 

1. Op basis van 52 weken. Action rapporteert in 13 perioden van 4 weken. Als gevolg hiervan ontstaat elke 5 tot 6 jaar een 53e handelsweek. Hier was in het rapportagejaar 2015 sprake van.

2. Berekend op basis van winkels die langer dan 12 maanden open zijn.

3. Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie en bijzondere posten.

4. Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie en bijzondere posten.

5. Berekend op basis van winkels die langer dan 12 maanden open zijn.

6. Procentpunten

7. Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie en bijzondere posten.

Action realiseert omzetgroei van 32% en versnelt internationale expansie

To Top