Westfriesland

Alkmaar maakt het bedrijven gemakkelijker; Geen reclamevergunning meer nodig

Foto Nieuwe Vue bioscoop Alkmaar

ALKMAAR – Sinds vorige week is in Alkmaar geen reclamevergunning meer nodig voor reclame-uitingen aan gebouwen. Woongebieden en beschermde stads- en dorpsgezichten vormen hierop een uitzondering. De reclame-uiting moet wel voldoen aan de welstandscriteria voor reclame. Nu er geen vergunningplicht meer is, kunnen bedrijven gemakkelijker reclame voeren op hun gebouw.

De woongebieden zijn uitgesloten van vergunningvrij reclame-uitingen. Voor de beschermde stadsen dorpsgezichten – centrum, Westerhoutkwartier en De Rijp – zijn er hele beperkte vergunningvrije mogelijkheden. In deze gebieden mag een bedrijf vergunningvrij reclame voeren op een zonnescherm. Ook gold hier al dat voor sommige reclame-uitingen geen reclamevergunning nodig was en dat blijft zo. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om uitingen die verder dan 20 centimeter achter de gevel geplaatst zijn en om naamborden kleiner dan 0,3 vierkante meter en niet groter dan 0,6 meter. Voor overige uitingen is in deze gebieden wel een vergunningaanvraag nodig.

Wie wil weten of een nieuwe reclame-uiting vergunningvrij is, kan dit nagaan op www.alkmaar.nl, zoekterm ‘welstand’ of op alkmaar.welstandinbeeld.nl. Het vergunningvrij aanbrengen van reclameuitingen heeft geen invloed op de reclamebelasting.


To Top