Column

Column Dolf Kloosterziel: Kwaliteit van winkelen

16 april 2016: Column Dolf Kloosterziel: Kwaliteit van winkelen

De wereld van de winkel veranderd sterk. Met de komst van internet is de detailhandel in een grote transitie terecht gekomen. De traditionele fysieke winkel is daarin de verliezer. Met ook nog een stevige economische tegenwind was het de laatste jaren geen feest om retailer te zijn. In deze barre tijden leunen op de hulp en visie van gemeenten was evenmin vanzelfsprekend. Daar was weinig visie op wat er in de Retail wereld aan de hand was.

Ik proef bij ondernemers de zin om er weer tegenaan te gaan

Maar na een paar jaar flink schudden is iedereen wel aardig wakker aan het worden. Zowel ondernemers als overheden maken werk van het in goede banen leiden van de verandering en het inspelen op de nieuwe marktomstandigheden. Ik proef bij ondernemers de zin om er weer tegenaan te gaan en het gevoel grip te hebben op het nieuwe speelveld. En ook de herziening van het Regionaal Detailhandels beleid voor de regio Westfriesland komt op een goed moment. Ik wil de gemeenten daar mee complimenteren.

Maar ondanks dit compliment moet ik wel twee kanttekeningen plaatsen. Om te beginnen bij het volgende citaat “Met deze visie wil de regio voorkomen dat het winkelaanbod minder wordt.” Daarmee wordt naar ik aan neem gedoeld op het aanbod van fysieke winkels. Sorry maar dat gaat niet gebeuren. De markt wordt nu verdeeld over fysieke winkels en online spelers. De koek is niet veel groter geworden en dus zullen er minder fysieke winkels zijn. De ogen daar voor sluiten zal afbreuk doen aan het ondernemersklimaat in de detailhandel. De uitdaging is het nieuwe te faciliteren binnen een bij voorkeur krimpend aantal winkelmeters.

Slecht echter voor de winkelstructuur van Westfriesland Oost

De tweede kanttekening dient gemaakt te worden over het onderwerp concentratie en variatie van winkels. Op zich zelf een uitstekend vertrekpunt als is dit mag uitleggen als minder winkel meters een meer aandacht voor kwaliteit. Maar waarom moet in Enkhuizen dan de Aldi die nu nog onderdeel is van een bestaand winkelgebied worden verplaats naar een plek waar niets anders is dan de Aldi. Goed voor de Aldi, compliment voor de ondernemer die het gelukt is om op een mooiere locatie te komen. Slecht echter voor de winkelstructuur van Westfriesland Oost. De gemeente heeft geweigerd te luisteren naar de breed gedragen argumenten tegen de verplaatsing en daarmee de winkelstructuur verzwakt.

Maar terug naar het positieve nieuws. Westfriesland heeft een mooie detailhandelsstructuur. Vrijwel iedereen kan dichtbij boodschappen doen. En de drie prachtige historische kernen roepen om verdere versterking. Met de overdaad aan toeristen in Amsterdam liggen er kansen op groei. Het sleutelwoord daarbij is, zoals ook in de visie wordt benoemd, samenwerking. Samenwerking met de hele regio. Als alle partijen de handen ineen slaan en in staat zijn gezamenlijk te werken aan kwaliteit dan zal naar mij oordeel de kwantiteit wel volgen.

Ik wens u goede zaken
Dolf Kloosterziel

Column Dolf Kloosterziel: Kwaliteit van winkelen

To Top