Westfriesland

Debat ‘Talent naar de Regio NHN’

ALKMAAR – Veel ondernemers in de regio NHN geven aan dat de arbeidsmarkt en het onderwijs niet op elkaar aansluiten. Er worden allerlei initiatieven opgestart, zoals plannen voor een eigen IT university in Alkmaar en een onlangs gerealiseerde Techniek Campus in Den Helder. Er is in de regio met name een groot tekort aan Hoger opgeleiden en in iets mindere mate aan MBO-ers.

Uit onderzoek blijkt echter dat er voldoende opleidingen in de regio zitten, maar dat jongeren in hoge mate uit de regio trekken om in Amsterdam of een andere studentenstad te gaan studeren. “Jongeren zijn niet op de hoogte van de carrièrekansen in NHN en vinden de regio niet aantrekkelijk. Er is een groeiend zelfbewustzijn in de regio, dat wij middels dit debat willen stimuleren en wij willen hiermee een gerichte samenwerking in gang zetten.”

“We organiseren een 2 uur durend debat met alle betrokken partijen uit de regio. Deze partijen zijn onderwijs, overheid, onderzoekers en ondernemers. We willen deze partijen graag via deze weg vragen aan te komen sluiten bij dit debat. Wij zijn de facilitator van dit debat en geven de aanzet, maar uiteindelijk gaat het erom dat er voor jullie, de bedrijven in de regio, een plan op tafel komt om meer talent naar de regio te halen. Kom daarom meepraten,” aldus de organisatie van dit debat.

Opzet Debat

Het debat onder leiding van Robert-Jan Knook is met 5 tafelgasten en een zaal vol ondernemers en partijen uit onderwijs, overheid, opleidingen, arbeidsmarkt en vervoersbedrijven. Robert-Jan zal na een korte introductie aan tafel met microfoon de zaal in gaan en zo alle aanwezigen de kans geven mee te praten in dit debat.

  • Tjeerd Talsma, gedeputeerde onderwijs en arbeidsmarkt Provincie Noord-Holland
  • Thijs Pennink, oud-directeur KvK Alkmaar en directeur van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Thijs zit in diverse regionale overleggen over dit thema en weet wat er speelt.
  • Marja Doedens, directeur Maritiem Campus Nederland, oud CEO van Vroon en managing director van Trieet leasing. Zij heeft vraaggestuurd onderwijs voor de offshore windindustie in Den Helder opgezet. Een waardevolle ervaringsdeskundige.
  • Steven Gudde, manager innovatie en ontwikkeling van Olympia Uitzendbureau. Olympia heeft kortgeleden onderzoek gedaan naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in NHN.
  • Jeroen Veerman, bestuurslid Arbeidsmarkt en Onderwijs VNO-NCW Noordwest, Bestuurslid RPA-NHN, Bestuurslid Huis van het Werk en Directeur H&S Adviesgroep. In verschillende rollen actief bezig met de regionale arbeidsmarkt en talenten in onze regio

Natuurlijk zijn er veel meer experts en mensen in de regio die een belangrijk element toe kunnen voegen aan deze discussie en waarvan wij hopen dat ze zeker aanwezig zullen zijn. Met deze 5 vertegenwoordigers geven wij slechts een voorzet aan alle ander initiatieven om aan te sluiten bij de discussie.

Meer informatie over locatie, tijden en aanmelden via onze agenda over dit evenement.

Foto: wikimedia/m.minderhout


To Top