Westfriesland

Detailhandelvisie Westfriesland aangeboden aan provincie

AMSTERDAM/WESTFRIESLAND – De Stadsregio Amsterdam en de regio Westfriesland hebben hun detailhandelsvisies aan de provincie aangeboden. In Noord-Holland zijn gemeenten verplicht om hun detailhandelsplannen regionaal af te stemmen.

Winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale economie. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Wij willen de huidige detailhandel daarom zoveel mogelijk kansen geven. Het gaat met de detailhandel in Noord-Holland beter dan in andere provincies, maar de regionale verschillen zijn groot. Afstemming tussen buurgemeenten en soms ook tussen regio’s onderling is daarom van cruciaal belang en om die reden al 10 jaar verplicht in Noord-Holland.”

In het Provinciaal Detailhandelsbeleid 2015-2020 (pdf – 8mb) wordt voorgeschreven dat in de regionale detailhandelsvisies o.a. demografische ontwikkelingen en een analyse van de leegstand worden opgenomen. Ook verwacht de provincie bijvoorbeeld dat het regionale beleid erop toe ziet dat afhaalpunten voor internetaankopen zoveel mogelijk in bestaande winkelgebieden komen.

De Stadsregio Amsterdam (15 gemeenten) en de regio West-Friesland (7 gemeenten) hebben als eerste regio’s een visie nieuwe stijl aan de provincie aangeboden.


To Top