Westfriesland

Hoorn en ondernemers maken stappen in Nieuwe Winkelstraat

Foto Ruben van Haarlem

HOORN – Woensdagavond 13 juli was er een bijeenkomst bij de Gemeente Hoorn met de ondernemers over de Nieuwe Winkelstraat. Er waren zo’n 30 enthousiaste ondernemers aanwezig die ook echt de handen uit de mouwen willen steken. Hiervoor zijn diverse werkgroepen gevormd.

Een kort verslag via partner in deze bijeenkomst Ruben van Haarlem namens Rabobank West-Friesland.

Na een korte toelichting van het proces en concrete voorbeelden voor naar de toekomst toe, zijn er verschillende werkgroepen geformeerd. Voor alle onderstaande werkgroepen hebben zich mensen voor aangemeld en gaan daar deze zomer mee aan de slag.

Streven is dat half september deze groepen bij elkaar worden gebracht zij worden ondersteund door een overkoepelende paraplu (regisseur). Deze positie is nog niet duidelijk ingevuld. Vooralsnog zal de stuurgroep DNWS dit op zich nemen. Dit zijn OSH, Gemeente Hoorn en Rabobank.

Werkgroep aanpakken leegstand

Deze werkgroep zal info per pand verzamelen en deze overzichtelijk maken. Per pand zal er een oplossing gezocht worden i.s.m. de stratenambassadeurs en regisseur. Deze werkgroep zal veel communiceren met makelaar, Rabobank, Gemeente Hoorn enz.

Werkgroep compacte en comfortabele binnenstad

De werkgroep zal zich bezighouden met het kernwinkelgebied en de mogelijkheid onderzoeken tot sfeergebieden i.s.m. stratenambassadeurs en regisseur. Deze groep zal ook de verschillende gebieden in kaart brengen, aanbod van bepaalde winkels en horeca etc.

Werkgroepen per straat/wijk

Per straat of wijk zal en 1 stratenambassadeur komen die samen met de achterban uit die straat/wijk aan de slag gaat met o.a. traffic in de straat, klantinformatie, doorverwijzen naar elkaar, leegstand etc. Deze stratenambassadeurs komen periodiek gezamenlijk bij elkaar om van elkaar te leren en zo gezamenlijk de hele binnenstad Hoorn te verbeteren.

Zij worden ondersteund door een overkoepelende paraplu (regisseur). Deze positie is nog niet duidelijk ingevuld. Vooralsnog zal de stuurgroep DNWS dit op zich nemen. Dit zijn OSH, Gemeente Hoorn en Rabobank.

Hoorn Marketing

Verder is Hoorn Marketing geformeerd d.m.v. bureau Burhs. Zij zullen in het najaar hun plan gaan opstellen met de input vanuit de verschillende werkgroepen. In het actieplan zijn verschillende aanbevelingen gedaan die te maken hebben met Hoorn Marketing. In het najaar zal ook de begroting van de Gemeente Hoorn voor komend jaar opgesteld worden. Zaak is dat voor die tijd er concrete plannen en aanvragen liggen.

Hoorn en ondernemers maken stappen in Nieuwe Winkelstraat

To Top