Westfriesland

Ondernemers geïnteresseerd in regionale branding streekproducten

Afstudeeropdrachten streekproducten

Tekst en afbeelding via Greenport NoordhollandNoord

ZWAAGDIJK – Op 28 juni vond de Masterclass Merk in uitvoering plaats bij de Rabobank West-Friesland in Zwaagdijk. Doelstelling van deze masterclass was om agrarische ondernemers uit de regio te inspireren om te werken aan een merk, platform of afzetkanalen om zo de marges op of de afzet van regionale versproducten te vergroten. Drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam presenteerden hun afstudeeropdrachten. De opdrachten luidden:

  • Verzin een manier om streekproducten van telers uit de regio Noord-Holland Noord te verkopen tegen een hogere gemiddelde prijs.
  • Onderzoek of het voeren van een merk of het oprichten van een platform of andere afzetkanalen een geschikt middel is om dit doel te realiseren.

Atif Jadelkarim onderzocht de mogelijkheden binnen de Business to Business markt. Het onderzoek van Maraya Tifres richtte zich op de Business to Consumer markt en Dennis Tifres nam het bedrijfseconomische aspect voor zijn rekening. Roderick Mees, retailspecialist, ging naar aanleiding van de resultaten van de studenten met de aanwezigen in op de mogelijkheden door twee scenario’s toe te lichten. Met de deelnemers in de zaal werd interactief gediscussieerd.

Scenario 1: Ontwikkel een nieuw gezamenlijk merk

Uit het onderzoek van Marya is gebleken dat er behoefte is aan één merk dat duurzaamheid en versheid waarborgt. Uit het onderzoek van Atif bleek dat er onder de telers niet direct behoefte is aan en nieuw merk. Uit het onderzoek van Dennis is gebleken dat een merk bij kan dragen aan margeverbetering. De consument is bereid tot 25 % meer te betalen als branding wordt toegepast. Aan de deelnemers aan de masterclass werd de vraag voorgelegd: is het wenselijk om een gezamenlijk merk op te richten voor alle streekproducten uit Noord-Holland Noord? En waarvoor zou zo’n merk dan moeten staan? Het animo vanuit de deelnemers voor een nieuw merk was verdeeld. Op de vraag waarvoor zo’n merk zou moeten staan, kwam geen eenduidig antwoord. Voor sommigen staat duurzaamheid voorop, anderen willen de Miele van de groenten en fruit worden. Er werden initiatieven aangehaald uit Vlaanderen en Bretagne. Het idee werd geopperd om het succes van deze merken te onderzoeken. Zijn ze succesvol en, zo ja, waarom?

Scenario 2: Nieuwe verkoopkanalen ontwikkelen

De initiatieven die in de regio op dit vlak succesvol zijn, zoals het Proevkantoor (die wekelijks kratten levert aan consumenten met duurzaam geteelde groente en fruit van telers uit de buurt) en de samenwerking van Atlantis Handelshuis die streekproducten levert aan zorginstellingen in de regio ( bijvoorbeeld het Westfries Gasthuis), zijn klein en van onderaf begonnen. De volumes zijn nog laag, in relatie tot de hoeveelheden die telers via groothandels en supermarkten verkopen. Er is zeker potentieel voor meer van dit soort initiatieven, maar de groei van deze financieel gezondere omzet verloopt geleidelijk. Je hebt een lange adem nodig. Toch wordt verwacht dat het voor telers en leveranciers van streekproducten een goede weg is, om op termijn een substantieel deel van hun omzet via deze kanalen te realiseren.

Ook het oprichten van een regionale versmarkt en een internetsite kwam aan bod. Rode draad in de masterclass was dat het verhaal van de teler een grote rol speelt. Zowel bij de consument maar ook bij de teler blijkt die behoefte er te zijn.

Vervolg

Naar aanleiding van deze masterclass is een aantal ondernemers geïnspireerd en geïnteresseerd om de ideeën verder te onderzoeken en uit te werken. Wilt u meer weten of deelnemen aan een vervolgsessie? Neem dan contact op met Erna Steenhuis via e.steenhuis@greenportnhn.nl

De masterclass Merk in Uitvoering werd mogelijk gemaakt door: Rabobank Zwaagdijk, Hogeschool van Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Duurzaam Door, AgriTech Campus.

 

Ondernemers geïnteresseerd in regionale branding streekproducten
To Top