Westfriesland

Pilot mengvormen drank in detailhandel van VNG mag doorgaan

HOORN – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoeft gemeenten niet op te roepen de pilot te staken waarin zij bij de handhaving van de Drank- en Horecawet mengvormen van horeca en winkels (zoals een wijntje bij de kapper) gedogen. Deze mengvormen zijn volgens Drank- en horecawet officieel niet toegestaan. De SlijtersUnie spande een kort geding aan tegen de VNG om een einde te maken aan deze pilot. De voorzieningenrechter in Den Haag ging hier echter niet in mee.

Beperkte rol VNG

De voorzieningen rechter vond dat de SlijtersUnie onvoldoende aannemelijk kon maken dat de VNG iets doet wat niet mag. De individuele gemeenten bepalen of zij deelnemen aan deze pilot mengvorm en dus niet de VNG.

Bestuursrechter

Het is wel mogelijk dat direct belanghebbenden een individuele gemeente via de bestuursrechter dagen om overtredingen van de Drank- en Horecawet in het kader van deze pilot aan te vechten.
Pilot mengvormen drank in detailhandel van VNG mag doorgaan
To Top