Westfriesland

Twee miljoen voor duurzame innovaties MKB in Noord-Holland

Foto bewerking Westfrieslandinbedrijf

HAARLEM – Om duurzame innovaties te stimuleren, komt twee miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Zij kunnen subsidie vragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D). Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

Subsidies

Er kan een bijdrage in de vorm van subsidie worden aangevraagd voor innovatie-adviesprojecten (50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000), haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000) en R&D-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000).

Noord-Hollandse ondernemers

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “De Noord-Hollandse ondernemers die ik tijdens mijn werkbezoeken spreek, zijn altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die zowel bijdragen aan het succes van hun onderneming als aan het verduurzamen van processen en producten. Ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid én de leefbaarheid in onze provincie.”

Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek: “De Noord-Hollandse regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven, die overwegend actief zijn in Noord-Holland in de bedrijfstakken Energie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Ik wil benadrukken dat Noord-Holland er vanuit haar ambities voor kiest, om alleen te investeren in innovaties die bijdragen aan duurzaamheid.”

Aanvragen

De subsidie is vanaf 10 mei aan te vragen via de website van het RVO. Daar kunnen Noord-Hollandse ondernemers in 2016 ook terecht om subsidie van het Rijk in de vorm van kennisvouchers aan te vragen.

Twee miljoen voor duurzame innovaties MKB in Noord-Holland

To Top