Westfriesland

Verkenende fase voor Kredietunies in Hoorn en Medemblik

Foto: Marco van Ammers

ALKMAAR – Uit de enthousiaste reacties van de meer dan 70 aanwezige ondernemers tijdens de bijeenkomst op 19 april in het AFAS stadion blijkt is er behoefte aan een lokale Kredietunie. De Kredietunies Alkmaar en Zaanstad organiseerden een bijeenkomst over kredietmogelijkheden die de Kredietunie biedt aan lokale ondernemers. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben ondernemers uit Hoorn en Medemblik de Vereniging van Kredietunies Nederland (VKN) benaderd met het verzoek om ook daar een kredietunie op te richten.

Financiering MKB niet eenvoudig

Voor ondernemers die financiering  zoeken, is kredietverlening via reguliere banken niet altijd eenvoudig. Volgens minister Kamp laten banken het bij de financiering van het MKB te veel afweten. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), stelt dat banken niet, zoals voor 2008 het geval was, bijna 100 % van het vreemde vermogen zullen verstrekken. Ondernemers moeten steeds meer op zoek naar alternatieve financieringen. Een Kredietunie kan hierbij naast crowdfunding tot de oplossing behoren.

De lokale kredietunies verbinden lokale krediet-vragende ondernemers met lokale geldgevende ondernemers. Kredietunies maken het voor de lokale start-ups en MKB ondernemers mogelijk financiering aan te trekken naast het bankkrediet.

Hoorn en Medemblik

Ondernemers uit de regio Hoorn of Medemblik worden opgeroepen om de initiatiefgroepen voor de Kredietunie Hoorn en Kredietunie Medemblik te versterken. Zij kunnen in contact treden met Gerda Nobel via info@ooregisseur.nl en 06-54291680. Informatie is ook mogelijk via www.dekredietunie.nl.

Gerda Nobel lichte in het ondernemersprogramma Westfriesland in Bedrijf de Kredietunie als financieringsvorm toe. Naast bedrijven met kapitaal of kapitaalverzoek dient voor de oprichting van een kredietunie in Hoorn en Medemblik eerste de organisatie en ambassadeurs gevonden te worden.

Coöperatieve gedachte

Een kredietunie is een professionele coöperatieve spaar-en leenkas voor ondernemers. Deze is eigendom van de leden en wordt door hen bestuurd. Zowel spaarders als leners zijn lid. De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. De leden bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen het bestuur. Dat er behoefte is aan deze wijze van kredietverlening is duidelijk. Tot nog toe zijn 19 Kredietunies opgericht en kreeg de Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) 207 aanvragen.

Verkenende fase voor Kredietunies in Hoorn en Medemblik

To Top