Westfriesland

VVD Hoorn: ‘Zevenhuis: Banen geen procedures’

Grond Zevenhuis wordt bouwrijp gemaakt (Foto uit juli 2013)

HOORN – “Bureaucratie kost West-Friesland banen,” meldt de VVD Hoorn in het bericht aan de media. “Het wordt de hoogste tijd dat strenge procedures de ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenhuis niet langer blokkeren. Er worden nu meer procedures verkocht dan kavels.”

De partij neemt daarin stelling tegen omwonenden en bestemmingsplanontwikkelingen die in de ogen van de partij te veel nieuwe bedrijven tegenhouden. Volgens de VVD Hoorn blijkt dat de strenge regels die de gemeente heeft gesteld in het bestemmingsplan Zevenhuis banen kost voor West-Friesland. “Bedrijven kunnen zich geen ellenlange en onzekere procedures veroorloven. Nu de economie weer aantrekt wil de VVD dat bedrijven de ruimte krijgen om duurzaam te ondernemen en uit te breiden als dat nodig is,” aldus raadslid Chris de Meij.

Herziening bestemmingsplan

Volgende week dinsdag wordt de herzieningen van het bestemmingsplan Zevenhuis besproken in de commissie. Hierin worden de leden gevraagd een besluit te vormen over:
1. Maximale bouwhoogte van 20 meter in het middengebied op Zevenhuis.
2. De openbare weg aan de zuidoostzijde van het plangebied te handhaven.
3. De landschappelijke inpassing en de waterberging niet binnen, maar buiten het plangebied van Zevenhuis te realiseren op gronden ten westen van het plangebied.

De VVD vindt dat de tijd rijp is het huidige bestemmingsplan te ontdoen van onnodige regels. De Meij: “Als de gemeente adequater had ingespeeld hadden we nu minder leegstand en meer werkgelegenheid gehad. Procedures zijn niet logisch en er is weinig flexibiliteit ingebouwd. Bedrijven moeten vooraf veel investeren, waarna ze het risico lopen dat het plan niet op deze locatie gerealiseerd kan worden.”

Reacties

Deze herzieningen roepen maatschappelijke reacties op. De gemeente Hoorn heeft inmiddels al 46 reacties van bewoners ontvangen, waarbij de meeste bezwaren de bouwhoogte betreffen. Ook de politieke partij Progressief West-Friesland, de lokale afdeling vereniging Milieudefensie, de dorpsraad Zwaagdijk en de gemeente Medemblik hebben laten weten dat zij een dringend beroep doen om af te zien van de voorgenomen wijzigingen.

Volgens De Meij komt de VVD volgende week met voorstellen voor ‘een beter vestigingsklimaat, meer flexibiliteit, concurrentiekracht voor de regio en gericht op de nieuwe omgevingswet’.

 

VVD Hoorn: ‘Zevenhuis: Banen geen procedures’

To Top