Westfriesland

Westfriese gemeenten werken aan toekomst detailhandel

WESTFRIESLAND – De colleges van de zeven Westfriese gemeenten maken zich hard voor een toekomstbestendig winkelaanbod in de regio. Zij willen de hoofdwinkelgebieden in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik kwalitatief versterken en de detailhandel in wijk- en dorpscentra vooral behouden en alleen waar nodig versterken. Nieuwe clusters of uitbreiding van detailhandel daarbuiten zijn niet wenselijk. Dit staat in de regionale detailhandelsvisie Westfriesland, waarover de Westfriese gemeenteraden de komende weken een besluit nemen.

Levendige binnensteden zijn aantrekkelijk voor bewoners en toeristen en het behoud van de wijkwinkelcentra en dorpscentra zijn essentieel voor leefbare wijken en dorpen. De Westfriese gemeenten hebben een regionale detailhandelsvisie opgesteld, met inbreng van ondernemers, winkeliersverenigingen, vastgoedeigenaren, koepelorganisaties en de provincie. Doel is om in Westfriesland ook in de toekomst een sterk en gevarieerd winkelaanbod te hebben.

Veranderingen in detailhandel

‘Het detailhandelslandschap is de afgelopen jaren heel erg veranderd,’ legt Ben Tap (wethouder economische zaken gemeente Hoorn) uit. ‘De online verkoop heeft een vlucht genomen, er zijn nieuwe winkelformules, er is veel minder behoefte aan fysieke winkels, de leegstand is structureel toegenomen en de behoeftes van consumenten veranderen. Het is dus tijd om nieuwe keuzes te maken, om te voorkomen dat bestaande winkelgebieden verzwakken.’

Versterking binnensteden, behoud wijkwinkel- en dorpscentra

De Westfriese colleges stellen onder meer voor om het centrum van Hoorn als recreatief winkelhart van Westfriesland en ook Enkhuizen en Medemblik als ondersteunende recreatieve centra kwalitatief versterken. De dorpscentra met een bovenlokale functie in de regio willen zij behouden en alleen waar nodig de variatie in het  winkelaanbod versterken. Voor de kleinere dorpscentra geldt zij voorstellen deze te behouden en alleen de dagelijkse winkelvoorzieningen te versterken. Daarnaast stellen de colleges voor om grote winkels te concentreren op de bestaande perifere detailhandelslocaties, zoals Hof van Hoorn en de Woon- en Autostraat in Grootebroek. En het aantal verspreide winkels in de regio moet afnemen als zij niet bedoeld zijn voor het dagelijkse aanbod in de dorpen.

Overaanbod verminderen

Harry Nederpelt (wethouder economische zaken gemeente Medemblik): ‘We willen de bestaande structuur behouden en versterken en het overaanbod aan vierkante meters waar mogelijk verminderen. Nieuwe initiatieven moeten dus bijdragen aan de hoofdstructuur en nieuwe clusters of uitbreiding van detailhandel daarbuiten zijn niet gewenst. Zo houden we de binnensteden en de winkelcentra in wijken en dorpen vitaal.’

De komende weken wordt de regionale detailhandelsvisie besproken in de raadscommissies. In maart en april buigen de zeven gemeenteraden zich over het voorstel. De faillissementen van enkele grootwinkelbedrijven van de afgelopen weken, maakt deze visie extra relevant.


To Top