Westfriesland

Aftrap toeristisch seizoen 2017 bij Oranje Buiten in Hoorn

Foto Alex Gitzels/Westfriesland Media

WESTFRIESLAND – Samenwerken maakt sterker; Dat is het thema van de aftrap van het toeristisch seizoen, dat Ondernemend West-Friesland organiseert op dinsdag 21 maart in Oranje Buiten in Hoorn.

Michel Bakelaar, Toeristisch Coördinator West-Friesland, vertelt hoe ondernemers West-Friesland op de kaart zetten. Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn, vertelt over de ambities van de zeven burgemeesters in het Pact van West-Friesland. Tenslotte praat Marlies Groot, directeur Holland Boven Amsterdam, de ondernemers bij over de inzet van media en middelen voor het promoten van onze regio. “Ondernemers komen niet alleen luisteren, maar kunnen zelf bijdragen aan een betere promotie van onze regio”, aldus de organisatie.

West-Friesland op de kaart

De organisatie heeft een duidelijk reden om dit toerisch event te organiseren: “West-Friesland is een prachtige regio met een indrukwekkende historie en een divers aanbod van waterrecreatie. Ideaal voor toeristen dus. Er zijn veel initiatieven om toeristen aan te trekken en te behouden.” Bruggenbouwer Michel Bakelaar is het hier mee eens. “Een Toeristisch Platform voor heel West-Friesland wordt vooral een ideeënnetwerk en een verbindende schakel tussen deze initiatieven en regionale ondernemers. Samen met ondernemers starten we concrete projecten die een impuls geven aan het toerisme.”

Pact, G32 en HBA

Burgemeester Jan Nieuwenburg is een van de zeven burgemeesters van het Pact van West-Friesland met een serieuze ambitie: binnen 5 jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van Nederland behoren. Daarnaast is Hoorn als centrumgemeente van West-Friesland aangesloten bij de G32. Dit netwerk van (middel)grote gemeentes stelt Hoorn in staat om nog beter de belangen van West-Friesland te behartigen en te leren van andere regio’s.

Holland Boven Amsterdam (HBA) richt zich op het verleiden van bezoekers om naar het echte Holland te komen, langer te blijven en meer te besteden. Dit zijn gasten van eigen bodem en uit de buurlanden Duitsland en België.

Aanmelden

West-Friesland op de kaart is op dinsdag 21 maart in Oranje Buiten. Ontvangst is vanaf 15.30 uur. West-Friese ondernemers en ondernemende West-Friezen melden zich aan via de website van Ondernemend West-Friesland. De plaatsen zijn beperkt!

Aftrap toeristisch seizoen 2017 bij Oranje Buiten in Hoorn

To Top