Westfriesland

Fracties stellen College ultimatum terugplaatsen parkeerplaatsen

HOORN – Tijdens de raadsvergadering van 23 mei jl. heeft de Hoornse gemeenteraad de motie aangenomen waarin wordt verzocht een belangrijk deel van de verdwenen parkeerplaatsen op het Kerkplein terug te plaatsen. Daarnaast verzochten de indieners van de motie dat er samen met de ondernemers en omwonenden naar een oplossing voor de herinrichting werd gezocht.

“Na ruim een week moeten we helaas vaststellen dat door u met de bewoners en de ondernemers van het Kerkplein e.o. geen nieuw contact gelegd heeft en de verdwenen parkeerplaatsen nog niet terug geplaatst zijn”, aldus Marjon van der Ven (VVD) , Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer), Alex van der Kleij (Hoorns Belang) en Nico Oudheusden (HSP) aan het College.

‘Tot en met woensdag’

“Wij gunnen u tot en met woensdag 7 juni a.s. de tijd de parkeerplaatsen te herstellen door de bloem/bomenbakken en zitbanken te verwijderen. Onze fracties hebben er alle vertrouwen in dat u voldoende bestuurlijke daadkracht heeft door binnen veertien dagen na het aannemen van de motie een en ander uit te voeren.”

Bron: Artikel via partnerwebsite OnsWestfriesland voor dagelijks nieuws uit Westfriesland

To Top