Westfriesland

Milieudefensie kiest Abovo voor publiciteitsactie

HOORN – Voor een grootschalige publiciteitsactie “Bescherm de natuurbeschermer” heeft Milieudefensie gekozen Abovo Media uit Hoorn voor het inzetten van het mediatraject.

Mélisande van Engelenburg, medewerkster van de afdeling communicatie van Milieudefensie, licht de actie toe: “Bescherm de natuurbeschermer” verbetert de veiligheid van mensen die opkomen voor de natuur en een gezonde leefomgeving. Door hun betrokkenheid, krijgen zij in toenemende mate te maken met vergelding en intimidatie vanuit de industrie, uitmondend in bedreiging en moord. Met “Bescherm de natuurbeschermer” willen wij het publiek, maar zeer zeker ook de politiek, bewust maken van deze onhoudbare situatie.”

Keuze voor Abovo

Om dit project breed onder de aandacht te brengen heeft Milieudefensie gekozen voor een grootschalige publiciteitscampagne, die zich met name richt op online media. Speerpunten zijn de sociale media, gekoppeld aan pre-rolls bij de NPO, display retargeting en Google Grants.

Na een uitgebreide pitch viel de keuze op Abovo Media uit Hoorn.


To Top