Westfriesland

‘Nieuwe appartementen centrum Hoorn zonder parkeermogelijkheid’

Voor dit pand is een aanvraag voor 15 woningen ingediend

HOORN – De vraag naar woningen in het centrum is groot. Projectontwikkelaars spelen daar graag op in maar plannen die zij hebben om panden om te bouwen voor woningbouw lopen vast op de parkeernorm. Een mogelijke oplossing is het invoeren van een nulvergunningenbeleid, wel wonen maar geen eigen parkeerplaats of recht op een parkeervergunning. Binnenkort wordt dit besproken in de Hoornse Raad.

De parkeerdruk in het centrum van Hoorn is te groot, hierdoor kunnen er geen extra parkeervergunningen meer worden uitgegeven. Project ontwikkelaars geven aan dat de markt vraagt om woningen in het centrum en dat een parkeerplek daarbij geen altijd noodzaak is. De gemeente Hoorn wil de projectontwikkelaars deze ruimte geven.

Nulvergunningenbeleid

Om mee te gaan met deze trend en om er voor te zorgen dat Hoorn voldoende aantrekkelijke woningen in het centrum kan aanbieden, is het nulvergunningenbeleid een oplossing. Als het voorstel voor dit beleid door de Raad wordt aangenomen, betekent dit bijvoorbeeld dat het wonen boven winkels wordt bevorderd en ook gebouwen kunnen worden herbestemd tot woningbouw. De nieuwe inwoners zorgen er ook voor dat de levendigheid, sociale controle en veiligheid worden vergroot in het centrum. Voor bestaande parkeervergunningen op bestaande huisadressen heeft dit beleid geen gevolgen.

Wat vinden ontwikkelaars

De opstellers van het raadsvoorstel hebben bij de hun bekende geïnteresseerde ontwikkelaars (circa 20) een enquête gehouden over de wenselijkheid van dit nieuwe beleid. De reacties zijn zeer verdeeld: Een derde zal zijn ontwikkeling door laten gaan zonder recht op parkeervergunning; een derde wil maximaal de helft van de rechten op een parkeervergunning afstaan; een derde wil geen rechten op een parkeervergunning afstaan.

Uit deze gegevens concluderen de opstellers dat door het te wijzigen beleid een derde van de potentiële ontwikkelingen waarschijnlijk doorgang vinden. Mogelijk is dit aandeel in de praktijk hoger indien het beleid ingevoerd is en men toch wel wil ontwikkelen.

De commissie bespreekt dit voorstel op 15 juni 2017. Daarna mag de Raad zich hierover uitspreken. De wijzigingen gaan bij een positief besluit in op 1 september 2017.

  • Westerdijk (oude schouwburglocatie) herziende aanvraag bouwen twaalf woningen
  • Grote Noord 97 en Achterom 92 verbouwen pand, realiseren drie woningen en plaatsen reclame
  • Grote Noord 102 verbouwen pand tot twee woningen op 1e en 2e verdieping
  • Hoofd 17, Achter op ’t Zand 61 en 61A verbouwen verdieping tot 2 appartementen
  • Nieuwland tussen 14 en 20 Achterstraat naast 15, realiseren 19 appartementen
  • Roode Steen 14 verbouw rijks monument tot bedrijfsruimte en 4 woningen
  • Achterom 3 verbouw rijks monument tot 15 woningen

Achtergrond

Op 24 november 2015 heeft de raad verschillende maatregelen afgewogen om de parkeerdruk tegen te gaan. Op basis daarvan is op 1 januari 2016 een uitsterfbeleid voor de tweede bewonersvergunning ingesteld. De afname van het aantal tweede vergunningen gaat volgens verwachting (circa 30 per jaar). Hiermee komt er langzaam maar zeker balans tussen de parkeervraag en het aanbod van parkeerplaatsen. Echter, zelfs als de balans er eenmaal is, is het aantal parkeerplaatsen en -vergunningen in overeenstemming (evenveel plaatsen als vergunningen). Dan is er nog steeds geen ruimte om extra parkeervergunningen af te geven. Hierdoor zijn wij ook in de toekomst genoodzaakt bij nieuwe woningontwikkeling parkeren op eigen terrein als eis op te nemen. Dit is echter lang niet altijd mogelijk. Daarom wordt nu aanvullend beleid voorgesteld om toch woningontwikkeling door te laten gaan zonder dat de parkeerdruk verder toeneemt.
Aan de commissie gevraagd: advies aan de raad.

Ontwikkelaars mogen nog wel parkeerplaatsen realiseren op hun eigen terrein, maar zijn dit niet meer verplicht. Omdat nieuw te ontwikkelen woningen vallen onder het nulvergunningenbeleid wordt aan bewoners hiervan geen parkeervergunning verstrekt. Voor invoering van dit beleid moeten zowel de Bouwverordening Hoorn 2012 als ook de Parkeerverordening aangepast worden. Het college zondert daarna de desbetreffende woningen uit in het Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen.

‘Nieuwe appartementen centrum Hoorn zonder parkeermogelijkheid’
To Top