Westfriesland

Vier miljoen voor duurzame innovaties Noord-Hollands midden- en kleinbedrijf

NOORD-HOLLAND – Om duurzame innovaties te stimuleren, komt vier miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie & Chemie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Ondernemers in deze sectoren kunnen subsidie vragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D). Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

“Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiekracht van ons MKB”

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland: “Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiekracht van ons MKB. Door als provincie een concrete bijdrage te leveren in de ontwikkeling van idee naar werkend prototype, stellen wij ondernemers in staat hierin te investeren én om de benodigde verdere financiering te krijgen .”

Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek : “De e regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven, die overwegend actief zijn in Noord-Holland in de bedrijfstakken Energie & Chemie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Ik wil benadrukken dat de provincie  er vanuit haar duurzame ambities voor kiest, om alleen te investeren in innovaties die bijdragen  (energie-) innovaties  “

Subsidie aanvragen

Er kan een bijdrage in de vorm van subsidie worden aangevraagd. Voor innovatie-adviesprojecten (50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000) en voor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000) kan dat vanaf 11 april 2017. Vanaf 3 juli 2017 kan ook subsidie worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten (35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000).

To Top