Westfriesland

Vroegsignalering belangrijk voor voortbestaan MKB bedrijven

HOORN – Woensdag 20 september organiseerden Gemeente Hoorn, OKB en MKB Doorstart een bijeenkomst met als thema ‘Vroegsignalering’ bij Grand café Turf in Hoorn.

Met deze bijeenkomst wordt getracht om problemen die bij ondernemers en het MKB op financieel vlak zouden kunnen voordoen vroegtijdig te signaleren om grotere problemen te voorkomen. Daarvoor is de hulp nodig van diverse partijen die deze problemen kunnen signaleren en een juist vervolg te geven. Tijdens deze bijeenkomst werd dit belang benadrukt door onder andere de beide initiatiefneemsters van MKB Doorstart Janine van den Berg en Jacqueline Zuidweg.

Hoorn

De gemeente Hoorn onderstreep het belang ook. Daarom ondertekende wethouder Ben Tap namens de gemeente Hoorn de samenwerkingsovereenkomst met MKB Doorstart.

MKB Doorstart

MKB Doorstart is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt. Dat doen we aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. MKB Doorstart legt als ‘linking pin’ snel de verbinding tussen uw vraag en praktische ondersteuning.


To Top