Westfriesland

Wie wordt ondernemer daghorecavoorziening bij haven Wijdenes?

WIJDENES – Gemeente Drechterland en het Recreatieschap Westfriesland hebben onlangs de recreatieve voorzieningen in de haven in Wijdenes opgeknapt en opgewaardeerd. Het terrein is vergroot, er wordt een officiële zwemlocatie gecreëerd en is er een openbare boothelling en parkeerplaats gemaakt. De laatste werkzaamheden worden binnenkort uitgevoerd meldt de gemeente.

Daghorecavoorziening

Door deze aanpassingen is er plaats  voor een daghorecavoorziening en daarvoor zoekt de gemeente een kandidaat. “Heeft u interesse? Dan ontvangen wij graag uw plannen voor het exploiteren van de voorziening.” Het college van b&w Drechterland en het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland zullen gezamenlijk beoordelen welk plan zij het beste vinden.

Bedrijfsplan

Zij verwachten van de kandidaat dat hij/zij een beknopt bedrijfsplan indient. Daarin de visie op de exploitatie van een daghorecavoorziening op het haventerrein uit wordt gezet. Dit is inclusief beeldmateriaal van de vormgeving en inrichting van het te realiseren bouwwerk of verkoopwagen.

Inhoud plan

In het bedrijfsplan moet ook worden aangeven hoe er rekening wordt gehouden met en/of invulling gegeven wordt aan de volgende zaken:

  • De daghoreca sluit aan bij de doelgroep die recreëert in de haven (dagrecreatie: zwemmers, watersporters en ‘dijkrecreanten’: wandelaars & fietsers);
  • Als men graag een bouwwerk wilt plaatsen: het bouwwerk is kleinschalig en er is bij de vormgeving aandacht voor de ‘inpassing in de landschappelijke omgeving’ en ‘uitstraling naar de rest van het terrein’;
  • In geval van een bouwwerk met verblijfsruimte is van belang dat u open staat voor de opties van medegebruik van het bouwwerk door het  aanwezige reddingstation en met deze organisatie in overleg gaat. (zie: www.reddingstationwijdenes.nl);
  • In verband met de belasting van het terrein moet u aangeven hoe zwaar het bouwwerk en/of mobiele horeca is en hoe u deze plaats en/of vervoert;
  • Als exploitant van de daghoreca bent u verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het monitoren van voldoende capaciteit van het openbaar toilet op het terrein.

De voorwaarden zijn ook in te lezen via: Voorwaarden daghorecavoorziening haven Wijdenes (PDF, 257.32 KB)

Reageren

Het plan kan digitaal voor donderdag 25 mei 2017 worden ingezonden aan Thijs.Bootsma@sed-wf.nl. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Thijs Bootsma (gemeente Drechterland): 0228-352352.

Wie wordt ondernemer daghorecavoorziening bij haven Wijdenes?
To Top