Min. van Economische Zaken

Innovatieve windmolens: langere levensduur, kostendaling en … oesterbanken

Windmolens die vorming van oesterbanken stimuleren en het ecosysteem van de Noordzee verbeteren. Een innovatief montagesysteem tussen de mast en de fundering, zodat windmolens langer meegaan en minder onderhoud nodig hebben. Een verbeterde coating, die windmolens beter beschermt en kostenefficiënter maakt. Dat zijn de innovaties die Two Towers B.V. gaat testen op het innovatiekavel Borssele V in de Noordzee. Het consortium is de winnaar van de tender voor het innovatiekavel, dat van 2 januari tot en met 18 januari 2018 was opengesteld. Het is de verwachting dat het windpark vanaf 2021 voldoende duurzame stroom levert voor ruim 25.000 huishoudens.

Bron: Ministerie van Economische Zaken
Lees verder | Link: Innovatieve windmolens: langere levensduur, kostendaling en … oesterbanken

To Top